Portálový žeriav aktuálne v rekonštrukcii

 

Generálna oprava portálového žeriavu na sklade polotovarov oceliarne.
Generálna oprava portálového žeriavu na sklade polotovarov oceliarne. Foto: I. Kardhordová

 

Od 10. júna prebieha na sklade polotovarov oceliarne generálna oprava konštrukcie portálového žeriavu.

Na žeriave sa uskutočňuje sanácia skorodovaných častí, ako aj obnovenie náteru žeriava, ktorý je vystavený ťažkým poveternostným podmienkam, nakoľko sa nachádza v blízkosti rieky Hron. Posledná obnova náteru žeriava bola realizovaná pred dvadsiatimi rokmi.