Státie v kolóne si môžete skrátiť prejazdom cez autobusovú stanicu v Podbrezovej

 

Ak sa tvorí kolóna, využite odbočovací pruh cez autobusovú stanicu v Podbrezovej. Vyhnete sa tak státiu v tomto úseku.
Ak sa tvorí kolóna, využite odbočovací pruh cez autobusovú stanicu v Podbrezovej. Vyhnete sa tak státiu v tomto úseku. Foto: M. Jančovič

 

O značení prejazdu cez autobusovú stanicu v Podbrezovej sme vás informovali už v čísle 8, ktoré vyšlo koncom apríla. Doteraz prejazd vodiči nevyužívali, nakoľko si to dopravná situácia nevyžadovala. Koncom pracovných týždňov však dochádza k vytváraniu rozsiahlych kolón v smere od Banskej Bystrice, preto vám pripomíname možnosť využiť odbočovací pruh, do ktorého vojdete hneď na začiatku areálu autobusovej stanice v Podbrezovej. Prejazdom cez autobusovú stanicu sa vyhnete kolóne čakajúcich áut, ak smerujete do starého závodu alebo do centra obce. O viac informácií sme požiadali Ing. Petra Krajana, vedúceho prevádzkarne doprava:

– Odbočovací pruh cez autobusovú stanicu v Podbrezovej môžu využiť motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré potrebujú odbočiť do centra Podbrezovej alebo smerujú do starého závodu. Potreba tohto odbočovacieho pruhu sa ukazuje najmä v čase dopravnej špičky a nahromadenia veľkého počtu vozidiel v posledný deň pracovného týždňa, v čase od 15.30 do 17.30 hod. V tomto čase dorazí v smere od Banskej Bystrice veľa vozidiel z Bratislavy, ktoré tranzitujú cez Podbrezovú a horský priechod Čertovica, v snahe napojiť sa na diaľnicu D1, v smere na východ Slovenska. Počas kontrolných dní stavby na ceste I/66 sa táto dopravná situácia pravidelne vyhodnocuje so správou ciest a zástupcami policajného zboru. Nie je zriedkavé, že sa kolóna vozidiel kumuluje už od Predajnej a vplyvom uvoľnených opatrení doprava priebežne narastá a hustne. Na kontrolných stretnutiach bolo konštatované, že počet vozidiel sa počas letných mesiacov určite zvýši a pribudnú vozidlá zahraničných i tuzemských dovolenkárov, ktorí si vyberú túto trasu. Polícia bola aj zo strany ŽP a.s. požiadaná o asistenciu v časoch dopravnej špičky, ktorá sa vyskytuje v spomínaný jeden deň v týždni, v trvaní približne troch hodín. V ostatných časoch je zdržanie minimálne. Ku kumulácii vozidiel však dochádza aj v nedeľu, v opačnom smere. V tomto prípade je pripravená a vyznačená aj obchádzková trasa cez Tále a Krpáčovo pre vozidlá do 3,5 tony, smerujúce na Banskú Bystricu, resp. do Bratislavy. Zo strany policajného zboru bolo zatiaľ konštatované, že obmedzenie premávky, v súvislosti s rekonštrukciou cesty I/66 v Podbrezovej, nebolo príčinou dopravnej nehody, ani škodovej udalosti a že dopravné značenie obchádzkových trás je zatiaľ postačujúce. V súčasnosti je na Slovensku viacero rekonštruovaných úsekov ciest, ktoré spôsobujú zdržanie, ale bez toho sa opravovať cestná infraštruktúra nedá. Okrem ohľaduplnosti a trpezlivosti v kolónach nezabudnite ani na vytváranie záchranárskej uličky, majte vždy dotankované auto, aby vám nedošlo palivo a pre posádku v aute majte vždy k dispozícii pitnú vodu alebo nápoj, ak by zdržanie bolo dlhšie. V nočných hodinách, ak nie ste posledné vozidlo v kolóne, nezabúdajte na správnu obsluhu zadných brzdových svetiel, aby ste posádke v aute za vašim vozidlom „nevypaľovali“ oči silným červeným svetlom, preto používajte ručnú brzdu. A naopak, kým ste posledným vozidlom v kolóne, použite brzdové svetlá a výstražné smerovky, aby vás prichádzajúce vozidlá vopred zaregistrovali.