Videokonferenčné riešenia v dobe pandémie, aj mimo nej

 

Po vypuknutí prvej vlny epidémie ochorenia COVID-19 na Slovensku v marci 2020, požiadalo personálne oddelenie Železiarní Podbrezová spoločnosť ŽP Informatika o návrh riešenia pri zabezpečení zákonom predpísaných školení pre pracovníkov ŽP. A to pri dodržaní bezpečných podmienok, najmä v tom, aby sa školení pracovníci nestretávali vo veľkom počte v jednej školiacej miestnosti. Personálne oddelenie ŽP navrhlo vybaviť videotechnikou veľké zasadačky na personálnom oddelení (Ppam), valcovni rúr (Vvr), ťahárni rúr (Vt) a v energetike (Te). ŽP Informatika v tom momente disponovala voľnou videotechnikou, ktorú navrhla na toto použiť.

Konkrétne išlo o videokonferenčné zariadenia od firmy Cisco (modely Profile 52 a menší systém EX-90). Nakoľko školiteľ prednášal zo zasadačky v Te pre pracovníkov, ktorí boli distribuovaní v zasadačkách Ppam, Vvr a Vt, v Te bol umiestnený menší videosystém Cisco EX-90 a do ostatných zasadačiek boli rozvezené a nakonfigurované veľké videosystémy Cisco Profile 52 s 52 palcovou obrazovkou. Takto vytvorené videospojenie medzi zasadačkami umožňuje školiteľovi ústne prednášať školeným, ktorí ho vidia a počujú a rovnako školiteľ vidí a počuje školených. Školiteľovi taktiež umožňuje pripojiť jeho notebook a použiť prezentáciu, prípadne iné výučbové materiály, ktoré bežne používal na školeniach aj predtým (video a podobne). Účastníci školenia v jednotlivých zasadačkách vidia tieto prezentácie na obrazovke videkonferenčného zariadenia. V niektorých zasadačkách bolo toto riešenie vylepšené tým, že obraz je možné premietať dataprojektorom na veľké plátno. Takto premietaný obraz je teda ešte väčší ako na 52 palcovej obrazovke.

Keďže však počas epidémie je potrebné obmedziť stretávanie sa pracovníkov navzájom, prípadne i s externými partnermi, bolo nutné riešiť aj potrebu videokomunikácie medzi pracovníkmi a externými partnermi z ich PC, notebookov, prípadne mobilov. Pracovníci ŽP Informatika vyskúšali rôzne dostupné riešenia (Microsoft Teams, Cisco Webex Meetings, riešenia firmy Gamo, Google meet, Zoom a tak ďalej). Nakoniec sa rozhodli v prvom kroku pre riešenie Cisco Webex meetings. Dôvodom pre toto rozhodnutie bolo to, že riešenie Cisco Webex meetings je kompatibilné s existujúcimi videokonferenčnými zariadeniami Cisco Profile 52, Cisco EX-90 a Cisco c40, ktoré sa od roku 2011 používajú v celej ŽP Group a ako je vyššie uvedené, boli nasadené aj do zasadačiek Ppam, Vvr, Vt a Te. Znamená to, že je možné videospojenie medzi PC (notebookom, mobilom) a videokonferenčným zariadením Cisco.

Nemalou mierou k tomuto výberu prispelo aj rozhodnutie firmy Cisco, poskytnúť užívateľom dočasne licencie pre riešenie Cisco Webex Meetings zadarmo, a to celosvetovo. Počas najväčšieho rozmachu tohto riešenia pracovníci ŽP využívali viac ako päťdesiat takto bezodplatne poskytnutých licencií. Po skončení prvej vlny epidémie firma Cisco voľné licencie deaktivovala. Preto ŽP Informatika zakúpila doposiaľ päť takýchto licencií, ktoré sa zdieľane používajú. Aby si pracovníci navzájom nenarúšali videospojenia, ŽP Informatika vyvinula aplikáciu, ktorá umožňuje rezerváciu použitia licencií Cisco Webex meetings na požadovanú dobu pre konkrétneho pracovníka.

V praxi sa pri používaní riešenia Cisco Webex meetings ukázalo, že nakoľko malo celosvetovo množstvo užívateľov, portál Cisco Webex meetings bol v exponovaných časových intervaloch  preťažený, odozvy pri videospojeniach sa predlžovali a zhoršovala sa kvalita videospojenia. Ako zistili pracovníci ŽP Informatika, takýto problém však mali všetky testované a vyššie spomenuté riešenia. Jediným spôsobom, ako toto eliminovať bolo to, aby ŽP používali na videospojenie riešenie, ktorého serverová časť by nebola na internete, ale aby bola prevádzkovaná na infraštruktúre (serveroch a sieťach), vlastnených a prevádzkovaných spoločnosťou ŽP Informatika a ktoré by bolo možné používať bezplatne. Na jednom z virtuálnych serverov ŽP Informatika bol preto nainštalovaný a sprevádzkovaný videoserver Jitsi meet. Toto riešenie umožňuje videospojenie medzi viacerými účastníkmi (v praxi bolo odskúšané až niekoľko desiatok účastníkov) a samozrejme, aj zdieľanie obrazovky medzi účastníkmi spojenia. Na použitie tohto riešenia nie je potrebné inštalovať na PC (notebook) klientský program. Plne postačuje internetový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge…). Spojenie je samozrejme možné aj z mobilných telefónov na platforme Android a Apple iOS.

Aj keď v čase písania tohto článku (1. jún 2021, pozn. red.) sa opatrenia proti ochoreniu COVID-19 pomaly uvoľňovali, všetky popísané riešenia ostávajú v prevádzke a sú k dispozícii pre používateľov v Železiarňach Podbrezová.

Pre podrobnejšie informácie ma môžu zamestnanci priamo kontaktovať na klapke 2491, prípadne mailom na kester@zelpo.sk.