Odchod do dôchodku ostáva aj naďalej pre mnohých veľkou neznámou

 

Ilustračné foto: Shutterstock.com
Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Odchod do dôchodku je téma, ktorá o niečo intenzívnejšie rezonuje u starších ročníkov, no stále viac nezodpovedaných otázok a „neistoty“ prináša aj pre mladšie ročníky. Ak vám ostáva dvadsať, tridsať či dokonca viac rokov do dôchodku, garantovať presný dátum penzie je dnes prakticky nemožné. V roku 2019 bol štátom garantovaný vek odchodu do dôchodku 64 rokov. S veľkou pravdepodobnosťou nás opäť bude čakať zmena. Aj na túto tému sme sa rozprávali s Mgr. Janou Volnerovou z DDS Stabilita.

Odkedy sa zruší dôchodkový strop a čo to znamená?

– V roku 2019 garantovala vláda dôchodkový strop na hranicu veku 64 rokov. V praxi to znamenalo, že nikto sa nemusel obávať, že by sa vek odchodu do dôchodku presunul nad túto hranicu. Od roku 2023 sa to ale bude pravdepodobne meniť. Súčasná vláda prostredníctvom zmien v Ústave SR plánuje zmeniť garanciu veku na odchod do dôchodku. Dosiahnutie 64 rokov už nebude nutne znamenať, že máte nárok na starobný dôchodok. Pre mladšie ročníky to znamená, že do dôchodku pôjdu pravdepodobne vo vyššom veku, no nemusí to byť pravidlo.

 

Materská, otcovská či rodičovská dovolenka v súčasnosti znižujú samotný dôchodok. Chystá sa zmena aj v tejto oblasti?

– V súčasnosti je to tak, že rodičom na materskej, otcovskej a neskôr rodičovskej dovolenke v konečnom dôsledku vyjde menší dôchodok. Nový princíp v ústave im dáva nádej, že to tak nemusí byť. Opäť však dávam do pozornosti, že sa zatiaľ nič nehovorí o tom, ako to bude realizovateľné a či to v konečnom dôsledku bude mať dosah na rozpočet.

 

Keď sa rozprávame o „rozpočte“, mnohokrát počúvame o „dlhodobej udržateľnosti verejných financií“. Ako to súvisí s odchodom do dôchodku?

– Hranicu odchodu do dôchodku posúva demografická krivka. A tým pádom je zastropovanie odchodu na dôchodok vo veku 64 rokov  „neudržateľné“, hlavne z dôvodu dlhšej doby dožitia a klesajúcej demografickej krivky. Ide o obrovské výdavky, ktoré musí štát vynaložiť na vyplácanie dôchodkov. Nie je to však len o demografii.

Dĺžka života sa neustále predlžuje, a tak by noví dôchodcovia strávili v budúcnosti na dôchodku omnoho viac času, ako tí súčasní. Preto z plánovanej úpravy bude vychádzať jednoduchá rovnica. Ak sa napríklad dĺžka života predĺži o štyri roky, mal by sa vek odchodu do dôchodku posunúť aspoň o dva roky. Možno preto očakávať, že vek odchodu do dôchodku u ľudí, ktorí dnes nastupujú do zamestnania, sa pomaly, ale isto, presunie možno až k hranici sedemdesiatky.

 

To je dosť vysoké číslo. Bude to jediný rozhodujúci faktor odchodu do dôchodku?

– Vek by určite nemal byť jediný určujúci faktor k tomu, aby ste si mohli vydýchnuť od pracovného kolobehu. V pláne je zavedenie individuálneho dôchodkového stropu. V praxi to bude znamenať, že nezáleží na tom, koľko máte rokov. Ukazovateľom v tomto prípade budú odpracované roky, čo znamená, že ak odpracujete štyridsať rokov, získate nárok na starobný dôchodok.

Samozrejme, rovnako tak aj na výplatu z druhého dôchodkového piliera. Takýto systém by mal byť akousi alternatívou k súčasnému predčasnému dôchodku, ale bez percentuálneho krátenia, ako je tomu v súčasnosti. Tento dôchodok sa plánuje ako „alternatíva pre ťažko pracujúcich ľudí“, ktorí prirodzene nebudú zvládať vysoké pracovné nasadenie.

 

Ako je to s odchodom do dôchodku v súčasnosti?

– Od prvého januára 2021 Sociálna poisťovňa zmenila aktuálnu úpravu dôchodkového veku a stanovila ho všetkým poistencom. Vek v tomto roku ostal ohraničený na 64 rokov, ale do odchodu môžu v súčasnosti Slováci odísť aj skôr.

 

Vzhľadom na dôchodkový strop, prejdú zmenami aj druhý a tretí pilier?

– Je to viac ako isté a na návrhu zmien sa už zrejme pracuje. Druhý a tretí pilier musia byť dôležitejšími „nohami“ dôchodkového systému. Z toho vyplýva, že sa plánujú viaceré zmeny. Uvažuje sa o zavedení automatického vstupu do druhého piliera pre ľudí, ktorí si budú môcť sporiť minimálne tridsať rokov.

Súčasný minister sociálnych vecí a rodiny rovnako vyjadril presvedčenie, že najmenej jedna štvrtina odvodov na dôchodok pôjde práve do druhého piliera. Doživotné vyplácanie dôchodkov by zároveň malo byť ústavne garantované. Jednorazovo vyplatiť nasporenú sumu bude možné iba v mimoriadne ťažkej životnej situácii, a ak človek nasporil iba minimálnu sumu.

Zmeny pri odchode do dôchodku prinesú zmeny aj do výplaty dôchodku z tretieho piliera, ktorý je podľa aktuálnej právnej úpravy pre časť klientov priamo naviazaný na starobný dôchodok (zmluvy uzatvorené od 1. januára 2014). Bližšie zámery však zatiaľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nešpecifikovalo. V každom prípade je dobrou správou, že čím dlhšie si budete do tretieho piliera sporiť, tým väčšiu šancu na kvalitné úspory dosiahnete. Môžu pre vás byť aj zdrojom financovania vášho predčasného dôchodku, ak si o takýto dôchodok požiadate. A to je fakt, ktorý by vaše úvahy o vstupe do tretieho piliera mal rozhodne urýchliť.

 

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek
muži ženy s počtom vychovaných detí
0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m