Stalo sa pred rokom

„Šťastie praje pripraveným“

 

Logo Bezpečnostné služby ŽPRok 2020 sa zapíše do dejín ako rok boja s pandémiou COVID-19. V našej spoločnosti sme ho odštartovali v znamení príprav na oslavy 180. výročia založenia podbrezovských železiarní. Už od decembra sa síce hovorilo o výskyte vírusu SARS-CoV-2 v čínskom meste Wu-chan, v provincii Chu-pe, vnímali sme to však ako informáciu a nikto nepredpokladal, že by sa nás to mohlo bytostne dotknúť. Až keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia 30. januára 2020 a 11. marca 2020 už celosvetovú pandémiu tohto ochorenia. Na Slovensku sa prvý prípad vyskytol 6. marca 2020, postupne začali pribúdať ďalšie a všetko bolo úplne inak. Na stránkach Podbrezovana sa už dlhšie zaoberáme touto témou a zaujíma nás, ako COVID-19 ovplyvnil jubilejný rok života v našej spoločnosti. Oslovujeme členov stredného manažmentu, ktorých útvary boli poverené mimoriadnymi úlohami súvisiacimi s pandemickými opatreniami v našej spoločnosti. O rozhovor sme požiadali Mgr. Petra Suju, riaditeľa ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o. a opýtali sme sa ho: Vaša spoločnosť zohrala, aj stále zohráva veľmi dôležité miesto pri plnení úloh vyplývajúcich z realizácie opatrení vyplývajúcich z pandémie. Spomínate si, ako ste ich odštartovali a s akými problémami ste sa stretávali počas uplynulého roka?

– Samozrejme, že si spomínam. Bolo to náročné obdobie pre každého občana, každého zamestnanca a aj pre každého zamestnávateľa. Na začiatku pandémie sme si vo vedení našej spoločnosti nastavili priority pri zabezpečovaní bezpečnostnej služby pre našich klientov a stanovili sme si plán opatrení v personálnej, organizačnej a technickej oblasti, ktoré bolo potrebné vykonať, aby boli priority splnené. Prvoradé bolo zabezpečenie riadnej kontroly na strážnych stanovištiach, zabezpečenie nepretržitej funkčnosti monitorovacieho a zabezpečovacieho systému, bezpečnostného kamerového systému a funkčnosť zásahovej skupiny. A samozrejme, aj ochrana našich zamestnancov, pretože bez nich by sa úlohy nedali splniť. Väčšina našich pracovísk, hlavne vrátnice, sú špecifické tým, že sú to priestory, ktorými prechádza veľké množstvo osôb. Sú to zamestnanci ŽP a.s., všetky návštevy, obchodní partneri, vodiči dovážajúci a vyvážajúci tovar zo ŽP a.s. Preto sme od začiatku museli riešiť nielen ochranu našich zamestnancov, ale aj plniť úlohy pri ochrane osôb, ktoré do ŽP a.s. vstupovali a následne sa po ŽP a.s. pohybovali. Na začiatku pandémie sme tak v záujme ochrany zamestnancov ŽP a.s. vydávali externistom aj ochranné rúška a respirátory v prípadoch, ak bol vstup externistov do podniku nevyhnutný a vlastné ochranné prostriedky nemali.

„Šťastím v nešťastí“ pre našu spoločnosť a našich zamestnancov bolo, že sme boli súčasťou ŽP GROUP. V čase, keď bol nedostatok všetkého – informácií, ochranných prostriedkov, dezinfekcie, nás podržala materská spoločnosť, ŽP a.s. Naši zamestnanci, ktorí vykonávali bezpečnostnú službu na strážnych stanovištiach, teda na miestach, kde dochádza k intenzívnym kontaktom s inými osobami, boli od začiatku vybavení respirátormi FFP2 a FFP3, následne aj ochrannými rúškami, rukavicami a okuliarmi, a to všetko zo ŽP a.s. Na trhu sa totiž tieto prostriedky nedali zohnať. To isté platí aj o dezinfekcii na ruky a na povrchy. Ďakujeme.

Ako všetci, aj my sme museli improvizovať a napríklad z jednorazových náplní do dávkovačov dezinfekcie na ruky sme vyrobili dopĺňateľné náplne a dolievali sme do nich dezinfekciu dodanú zo ŽP a.s.

Museli sme prijať viacero organizačných opatrení a pristúpiť aj k zmene postupov pri vykonávaní kontrol tak, aby sme v čo najväčšej miere dokázali splniť úlohy, ktoré bezpečnostná služba plní a zároveň, aby sme zamestnancom poskytli čo najväčšiu možnú ochranu. V tomto nám opätovne pomohla materská spoločnosť, napríklad aj tým, že na miesta s najväčšou koncentráciou osôb, na vrátnice, boli nainštalované germicídne žiariče, ktoré, o tom som presvedčený, výrazne zlepšili ochranu aj našich zamestnancov.

Najväčšou skúškou našej pripravenosti bol začiatok celoplošného testovania na jeseň, kedy sme vopred nevedeli, čo nám testovanie prinesie, koľko našich zamestnancov bude musieť zostať v karanténe. Dopredu sme sa na  rôzne možné scenáre pripravili, kde to bolo možné tam technicky, inde personálne. Priznám sa, vo vedení našej spoločnosti nám „nebolo všetko jedno“, ale ako sa hovorí „šťastie praje pripraveným“ a nakoniec sme si niektoré pripravené opatrenia „len“ vyskúšali.

Využijem túto príležitosť aj na to, aby som sa poďakoval všetkým svojim kolegom za prácu, ktorú v tomto náročnom období vykonávali v mimoriadne náročných podmienkach. Som presvedčený, že aj zodpovednosť našich zamestnancov pri dodržiavaní opatrení výrazne prispela k tomu, že bezpečnostná služba mohla plniť svoje úlohy bez obmedzení aj v náročnom čase pandémie.