Recertifikačný audit bol úspešný

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila dňa 28. mája 2024 recertifikačný audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce v Železiarňach Podbrezová a.s. Predmetom tohto auditu bolo vykonanie certifikačnej previerky zhody integrovaného systému s normou ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018. Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením spoločnosti. Externí … Čítať ďalej

Úspešný dohľadový audit v našej spoločnosti

Dňa 25. júla uskutočnila certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová dohľadový audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce (ďalej len „SEM a SRBP“). Pri audite vykonali externí audítori ročnú previerku funkčnosti kombinovaného systému SEM a SRBP podľa jednotlivých článkov noriem ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018 … Čítať ďalej

Ďalší audit bol úspešný

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila dňa 2. júna 2022 dohľadový audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce (ďalej len „SEM a SRBP“) v Železiarňach Podbrezová a.s. Účelom tohto auditu bolo vykonanie ročnej previerky funkčnosti kombinovaného systému SEM a SRBP podľa jednotlivých článkov noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Po vykonaní … Čítať ďalej

Recertifikačný audit integrovaného systému riadenia environmentálneho manažérstva a bezpečnosti práce

  Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila v dňoch 25. a 26. mája recertifikačný audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce v Železiarňach Podbrezová a.s. Predmetom tohto auditu bolo vykonanie prvej certifikačnej previerky zhody integrovaného systému  s normou ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením … Čítať ďalej

Rozšírenie triedeného zberu komunálnych odpadov v podmienkach ŽP a.s.

Povinnosťou každého pôvodcu odpadov je zapojiť sa do systému zberu odpadov a jeho triedenia. Železiarne Podbrezová a.s. majú zavedený systém zberu, triedenia a zabezpečenia odberu odpadov z výroby, ktorý je potrebné rozšíriť aj o odpady, vznikajúce priamo zamestnancami pri konzumácii jedál. Rozšírenie zavedeného systému o triedený zber komunálnych odpadov v podmienkach ŽP a.s. je činnosť, … Čítať ďalej

Dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001

  V akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa v dňoch 15. a 16. augusta 2017 uskutočnil dohľadový audit pre udržanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva (ďalej „SEM“)  do 9. septembra 2018.   Externá audítorka, Ing. Jolana Lazúrová z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spoločnosť  s r.o. Košice, v súlade s programom dohľadového auditu preverila funkčnosť SEM podľa  normy ISO 14 001 v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových … Čítať ďalej