Dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001

 

V akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa v dňoch 15. a 16. augusta 2017 uskutočnil dohľadový audit pre udržanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva (ďalej „SEM“)  do 9. septembra 2018.

 

Externá audítorka, Ing. Jolana Lazúrová z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spoločnosť  s r.o. Košice, v súlade s programom dohľadového auditu preverila funkčnosť SEM podľa  normy ISO 14 001 v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových rúr, doprava, centrálna údržba, energetika a v odbore bezpečnosti a životného prostredia.

Zo záverov auditu vyplynuli odporúčania zamerané na zlepšovanie systému environmentálneho riadenia spoločnosti. Audítorkou bola potvrdená funkčnosť SEM a platnosť schváleného certifikátu SEM pre Železiarne Podbrezová  a.s.,  pod číslom SK12/1769.

Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti, aj všetkým zainteresovaným zamestnancom, ktorí boli  počas tohto auditu ústretoví.