Novohradské múzeum a galéria v Lučenci vystavujú diela keramického sympózia

Výtvarné umenie zo šamotu

 

Šárka Radová modeluje časť diela „Spojenci“ v improvizovanom ateliéri, v nevýrobnej časti podniku Žiaromat Kalinovo.
Šárka Radová modeluje časť diela „Spojenci“ v improvizovanom ateliéri, v nevýrobnej časti podniku Žiaromat Kalinovo.

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo  je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, prispieva k rozvoju umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami.

Vystavené dielo „Spojenci“ v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
Vystavené dielo „Spojenci“ v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci od roku 1989 pravidelne usporadúva toto podujatie v spolupráci s akciovou spoločnosťou Žiaromat Kalinovo a ostatnými partnermi.

Umelci tvoria v neateliérových podmienkach podniku, a tak môžu využiť jeho jedinečné možnosti – miestnu  hlinu (šamot), technické vybavenie a vypaľovanie vo veľkokapacitných peciach. Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch NMG.

Dielo s názvom „Ubúdanie“ pred vypálením vo veľkokapacitnej peci...
Dielo s názvom „Ubúdanie“ pred vypálením vo veľkokapacitnej peci …
... a vystavené ako súčasť prezentácie prác Keramického sympózia.
… a vystavené ako súčasť prezentácie prác Keramického sympózia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V polovici júla sa v Kalinove zišli štyri výtvarníčky
Zľava: Lucia Lizáková, Šárka Radová, Iľja Holešovský, Anna Horváthová a Gabriela Luptáková.

V polovici júla sa v Kalinove zišli štyri výtvarníčky, aby začali práce na svojich dielach, keďže vernisáž výsledkov ich prác bola naplánovaná na začiatok augusta. Dočasným pracoviskom sa im stali priestory nevýrobnej časti v Žiaromate Kalinovo, kde si zriadili ateliér a začali tvoriť.

„Kádrová rezerva“.
„Kádrová rezerva“.

„Do práce často chodievali spolu so zamestnancami o 6.00 hod., čo v mnohých vyvolávalo úsmevné otázky, či aj ony musia“, spomína na veselé príhody výtvarníčok zástupkyňa riaditeľa NMG Mgr. Michaela Škodová. Tohtoročné výtvarníčky boli tri zo Slovenska – Lucia  Lizáková, Anna Horváthová, Gabriela Luptáková a Šárka Radová z Čiech. Všetky denne využívali vyčlenené priestory starej prevádzky pre prípravu svojich diel, aby v dohodnutých časoch mohli „hlinené“ práce vypáliť vo veľkokapacitných peciach. Hotové výrobky zo šamotu sa dnes tešia pozornosti návštevníkov NMG v Lučenci a výstava bude otvorená do 17. septembra.

 

 

Gabriela Luptáková: „Bytosti“.      
Gabriela Luptáková: „Bytosti“.

 

Gabriela Luptáková: „Bytosti“.      
Foto: I. Kardhordová, M. Libiaková