Poďakovania a spomienky

 

 

POĎAKOVANIA

   

Róbert ZAJAK z Pohronskej Polhory„Lúčim sa s vami moji milí, ruky stisk už vám nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“

Dňa 17. júla sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom a bývalým dlhoročným pracovníkom podbrezovských železiarní

Róbertom ZAJAKOM z Pohronskej Polhory.

Ďakujeme susedom, príbuzným, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY 

 

Michal BABKA z Valaskej„Spi ticho, tichúčko, dnes dosníval si života sen a cestou bolesti odišiel si tam, kde je mier a láska len.“

Dňa 10. augusta sme si pripomenuli prvé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, švagor, priateľ a blízky príbuzný

Michal BABKA z Valaskej.

Spomíname s láskou a úctou

  

 

Michal ŠPERKA  z Hornej Lehoty„Mladosť ti rozkvitala v najkrajšom puku, keď tichá, nečakaná smrť ti podala ruku.

Zbohom si nestihol povedať, len žiaľ v srdci zanechať.“

Najsmutnejší deň,  20. august, kedy sme si pripomenuli šesť rokov, čo nás s bolesťou v srdci navždy opustil

Michal ŠPERKA  z Hornej Lehoty

Zastavil sa život, keď teba niet, navždy ťa budeme milovať a vždy sa nám bude za tebou cnieť.“ 

S láskou a úctou na teba spomína mamina Janka, sestra Mária s manželom Tiborom a deťmi Timuškom a Libuškou, starká Mariška a starký Miňo, strýko Miňo s manželkou, bratranci, sesternice, krstní rodičia s rodinami, ostatná rodina, priatelia a známi

 

Jozef FLOSNÍK z Brezna„Roky ubehli ako voda nemôžeme ti ruku podať, ani pár pekných slov povedať, ale s láskou na teba spomínať. ̋                                                                                      Dňa 21. augusta sme si pripomenuli dvadsiate výročie, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef FLOSNÍK z Brezna.                                                                  

S úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami

  

 

 

Martin RIDZOŇ z LopejaTisíce nepovedaných slov, stovky nenaplnených snov. Ten čas nemal prísť, čo všetko mohlo byť, keby sa nepretrhla tvojho života niť. Odišiel si od nás ako tichý sen, nestihol si povedať: Zbohom, ja už viac neprídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas. Zastavil sa život, keď teba už niet, vždy ťa budeme ľúbiť  a vždy sa nám bude za tebou cnieť.“

Dňa 26. augusta uplynie sedem rokov odvtedy, ako nás náhle opustil milovaný manžel, otec a starký

Martin RIDZOŇ z Lopeja.

Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami

 

 

 

Jozef GBÚR z PodbrezovejDňa 29. augusta si pripomenieme jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Jozef GBÚR z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami

 

 

 

Juraja FAČKA z Podbrezovej„Tak letí čas, čo stíchol tvoj hlas, len spomienky na teba vracajú sa zas.“

Dňa 29. augusta si pripomenieme štrnáste výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého a prastarého otca

Juraja FAČKA z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína celá rodina

 

 

Vladimír ŠVANTNER z Valaskej„Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, zhasli oči, utíchol hlas, mal si  rád život a všetkých nás.“

Dňa 30. augusta uplynie deväť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, otec, brat a strýko

Vladimír ŠVANTNER z Valaskej.

S láskou a úctou spomína celá rodina

 

 

Igor MUCHA z ValaskejDňa 1. septembra si pripomenieme piate výročie odvtedy ako nás navždy opustil náš drahý otec, syn, priateľ, brat, krstný otec a bývalý kolega

Igor MUCHA z Valaskej,

ktorý by sa 13. septembra dožil päťdesiatšesť rokov.

Spomíname s láskou a úctou

 

 

Žofia MARKOVÁ z Hornej Lehoty„Milovali sme ju a ona milovala nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.“

Dňa 2. septembra uplynie osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná

Žofia MARKOVÁ z Hornej Lehoty.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína najbližšia rodina a známi