S Ing. Jaroslavom ROMANČÍKOM, vedúcim centrálnej údržby, na aktuálnu tému:

„Nepretržité nasadenie sa nám vyplatilo a výrobu sme obnovili do desiatich dní.“

 

 „S nasadením technikov pri identifikácii poruchy a následnom riešení vzniknutého stavu, som sa presvedčil o sile a ume kolektívu zamestnancov ŽP a.s.“

 

S Ing. Jaroslavom ROMANČÍKOM

Uplynulo už sedem mesiacov roka. Aké boli pre centrálnu údržbu?

   –  Za uplynulých sedem mesiacov tohto roku môžeme hodnotiť výsledky centrálnej údržby ako dobré, no musím spomenúť dva problémy v oceliarni, s ktorými sme sa museli popasovať. Bola to porucha hydrauliky veľkej pece EAF, kde sme mali problém so znečisteným hydraulickým systémom a druhá porucha na transformátore malej pece LF.

Bez spoľahlivých technologických zariadení a rýchlej údržby nie je možné dosahovať dobré výsledky vo výrobnom procese. Percentá prestojov v hlavných výrobných prevádzkarňach z dôvodu údržby sú jedným z hlavných kritérií správneho fungovania centrálnej údržby. Tie sú v ťahárni a vo valcovní rúr, v teplej časti,  od začiatku roka podkračované. V oceliarni sú prekračované z dôvodu už spomínaných dvoch veľkých porúch.

Závažná porucha na 12 MVA  transformátore LF pece bola pre všetkých zainteresovaných nečakanou náročnou skúškou. Aký máte pocit po jej úspešnom zvládnutí?

   – Opäť sme sa presvedčili o náročnosti technologických zariadení v ŽP a.s., pričom aj pri nadštandardnej starostlivosti nás prekvapia vypovedaním svojej funkčnosti. S nasadením technikov pri identifikácii poruchy a následnom riešení vzniknutého stavu, som sa presvedčil o sile a ume kolektívu zamestnancov ŽP a.s.

V extrémne krátkom čase sme našli a zrealizovali atypické pripojenie náhradného transformátora na plnohodnotné napájanie pece LF. Projekt bol tvorený priamo na mieste, dá sa povedať, počas prepravy transformátora z Čiech do ŽP a.s. Nepretržité nasadenie sa nám však vyplatilo a výrobu sme obnovili do desiatich dní.

Za pracovné nasadenie všetkých zúčastnených chcem poďakovať: veľkú podporu sme mali zo strany vedenia ŽP a.s, príkladom boli zamestnanci elekroúdržby, energetiky, elektrokonštruktéri  a technik údržby v oceliarni. Mravenčiu prácu odviedli zamestnanci elektroúdržby oceliarne pri zapájaní transformátora a zamestnanci energetiky pri napájaní médií transformátora. Poďakovanie patrí aj obslužným prevádzkarňam a útvarom, za zabezpečenie špecifikovaného materiálu a za urýchlenú prepravu transformátora.

Ako prebiehali plánované opravy?

– V prevádzkarni oceliareň boli uskutočnené dve rozsiahlejšie stredné opravy technologických zariadení. V máji tohto roku bola zrealizovaná prvá časť opravy hydrauliky veľkej pece EAF – opieskovanie a vyčistenie nádrže, výmena tepelného štítu na plošine +8 metrov, výmena ťažnorovnacích stolíc na prúde č. 2, oprava odpadového potrubia zo sekundárnej komory a výmena kabeláže na rezačkách GEGA. V júli bola realizovaná druhá stredná oprava, preložená z dôvodu poruchy transformátora. V tejto oprave bola uskutočnená druhá časť opravy hydrauliky veľkej pece EAF, vyvložkovanie hydraulickej nádrže plastovou výstelkou, ktorú zrealizovala externá firma ZOMAplast s.r.o Přerov, v spolupráci s našimi zamestnancami.

V prevádzkarni valcovňa rúr bola stredná oprava v termíne od 12. do 16. júla 2017. Trvala 96 hodín.  Zrealizované boli len najnutnejšie naplánované opravárenské práce. Potrebné bolo vykonať kontroly a nevyhnutné výmeny hlavných funkčných častí jednotlivých agregátov valcovacej trate. V teplej časti valcovacej trate šlo hlavne o agregáty: nožnicu, dierovací lis, elongátor, pretlačovaciu stolicu, odvalcovaciu stolicu, dopravu  za  odvalcovačkou, dopravu lúp v úseku kabíny č. 6, redukovňu, chladník a v neposlednom rade dopravníky a dopravníkové sekcie. V studenej časti trate, v úpravni, si vyžadovali opravárenské zásahy hlavne defektomaty, píly Ohler, dopravníky a rovnačky. V rámci investičných akcií to bola predpríprava na modernizáciu dĺžkovej narážky za pílou Ohler č. 4 a montáž nového 5 tonového žeriava v mechanickej dielni MD-2, kde sa pretáčajú a opravujú stojany redukovne.

V prevádzkarni ťaháreň rúr bolo zrealizovaných viacero opráv v priebehu roka počas výroby. Za najvýznamnejšiu opravu považujem generálnu opravu ťažnej stolice 3-01, ktorá bola robená spolu s prvou etapou investičnej akcie delenie rúr na tejto ťažnej stolici v júni a júli. Napriek všetkým,  už spomenutým opravám,  nás najdôležitejšie tohtoročné opravy čakajú  až v decembri.

Môžete byť konkrétnejší?

   – Tak, ako po iné roky, čakajú nás decembrové stredné opravy vo veľkých výrobných prevádzkarňach oceliareň a valcovňa rúr. Stredná oprava v oceliarni je naplánovaná v termíne od 19. do 23. decembra. Počas nej máme naplánované hlavne opravy jednotlivých časti  pece EAF ( geometriu pece, výmenu závesných kladiek portálu pece, výmenu valca naklápania pece, atď.), ktoré nebolo možné opraviť v májovej a júlovej oprave z dôvodu opravy hydrauliky na peci EAF.

V prevádzkarni valcovňa rúr máme naplánovanú strednú opravu v termíne od 12. do 23. decembra. V porovnaní s júlovou opravou ide o časovo náročnejšiu opravu, počas ktorej budú realizované aj plánované generálne opravy a investičné akcie. Oprava sa uskutoční na výrobných zariadeniach teplej a studenej časti. Vymenené, resp. prekontrolované,  budú najdôležitejšie uzly valcovacej trate. Spomeniem časovo a finančne náročnejšie akcie:

– generálna oprava karuselovej pece, ktorá slúži na ohrev kontinuálne odlievaných oceľových blokov. V rámci generálnej opravy bude zrealizovaná oprava časti výmurovky pece v zóne č.1 a oprava strojných častí pece, ako sú výmena nosných kladiek, oprava pohonu nisteje s prevodovkou, oprava a výmena vaní na vonkajšom a vnútornom vodnom uzávere pece,

–  generálna oprava pretlačovacej stolice, na tomto technologickom zariadení bude vymenená prevodovka, pastorky a spojovací kus,

– investičná akcia – výmena telesa elongátora, vrátane rozvodov centrálneho tukového mazania a nového chladenia,

–  oprava nožnice Lindemann, kde máme  v pláne vymeniť funkčné časti zariadenia, predlohovú hriadeľ s uložením a zotrvačníkovú hriadeľ.

Dôležite pre zvládnutie uvedených oprav budú tak, ako aj po minulé roky, dodávky požadovaných náhradných dielcov a zabezpečenie externých kvalitných realizačných kapacít. Naše interné kapacity nepostačujú na uvedený rozsah opráv, preto už v septembri musíme začať zabezpečovať kvalitné externé firmy.

Zamestnanci centrálnej údržby pri oprave hydrauliky
Zamestnanci centrálnej údržby pri oprave hydrauliky