S Ing. Romanom GÁLOM, obchodným riaditeľom ŽIAROMAT a.s.

Predpokladáme aj naďalej nárast výroby a predaja

 

S Ing. Romanom GÁLOM, obchodným riaditeľom ŽIAROMAT a.s.Ako hodnotíte sedem mesiacov vo vašej spoločnosti?

– Môžeme konštatovať, že prvých sedem mesiacov bolo z hľadiska objemov výroby a predaja žiaruvzdorných výrobkov podstatne pozitívnejších, ako tomu bolo v priebehu celého minulého roka. Nárast výroby ocele sa postupne prejavoval aj zvýšeným dopytom po žiaruvzdorných materiáloch, čo sa prejavilo predovšetkým 33 percentným nárastom výroby a predaja  magnéziovouhlíkatých stavív, syntetických trosiek a magnéziových hmôt. S našimi výrobkami sme sa presadili v ďalších Logo Žiaromat Kalinovo a.s.oceliarňach na Ukrajine, Moldavsku a Slovinsku. Rozšírili sme hlavne sortiment žiarobetónových prefabrikátov, liaceho šamotu a magnéziovouhlíkatých stavív o nové druhy výrobkov. Skompletizovaná bola nová baliaca linka pre magnéziovouhlíkaté hmoty o šicie zariadenie.

 

Na začiatku roka ste si vytýčili určité ciele. Ako sa vám ich darí plniť?

-Z hľadiska predaja celkové tržby dosiahli 5,1 milióna eur, čo predstavuje 5 percentné prekročenie plánu a 10 percentný medziročný nárast. Z hľadiska hospodárenia spoločnosti sme dosiahli zisk pred zdanením vo výške 75 tisíc eur, čo znamená podkročenie finančného plánu. Export predstavoval 60 percent z celkového predaja a naše žiaruvzdorné materiály smerovali predovšetkým do oceliarní a zlievarní v Českej republike,  Ukrajine,  Slovinsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Španielsku a Maďarsku  a pre výrobcov krbov a kachlí v Maďarsku, Rakúsku a Dánsku. Z dôvodu neustáleho rozširovania tvarového sortimentu liaceho šamotu pre zlievarne  sme, v súlade s plánovanými investíciami, objednali vretenový lis pre lisovanie grafitových zátok.

 

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

– Už teraz vidíme, že ďalšie mesiace budú z hľadiska výroby a predaja pozitívne. Zákazková naplnenosť je v celom výrobnom sortimente a v liacom šamote a v magnéziovouhlíkatých stavivách aj nad naše kapacitné možnosti. Budeme pokračovať s ťažbou  žiaruvzdorného ílu v bani Močiar, s ktorou sme začali v júni.

Pre efektívnejšiu prípravu predliskov pre plastickú výrobu zmodernizujeme šnekový vákuový lis a vibračné sitá. Začneme s druhou etapou rekonštrukcie budovy laboratória a zároveň chceme zmodernizovať prevádzkový výťah.

Myslím si, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude pokračovať nárast výroby a predaja, čo by sa malo pozitívne prejaviť v plnení plánovaného hospodárskeho výsledku za rok 2017.