Úspešný dohľadový audit v našej spoločnosti

Dňa 25. júla uskutočnila certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová dohľadový audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce (ďalej len „SEM a SRBP“).

Pri audite vykonali externí audítori ročnú previerku funkčnosti kombinovaného systému SEM a SRBP podľa jednotlivých článkov noriem ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018 v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových rúr, energetika a v odbore bezpečnosti a životného prostredia.

Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením spoločnosti. Z jeho záverov vyplynuli odporúčania zamerané na zlepšovanie integrovaného systému SEM a SRBP. Zároveň bolo potvrdené plnenie požiadaviek predmetných noriem, ako aj platnosť certifikátov SEM a SRBP vydaných pre ŽP a.s. do 23. júna 2024.

Touto cestou ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu auditu.