V akciovej spoločnosti ŽIAROMAT veria v oživenie trhu

ŽIAROMAT a.s. vyrába pre podbrezovské železiarne tretinu svojich produktov. Foto: R. Rybovič

Ako väčšina podnikov v priemysle, aj v ŽIAROMATE a.s. sa denne pasujú s prekážkami, ktoré súčasná situácia so sebou prináša. Vedenie akciovej spoločnosti musí zároveň akceptovať skutočnosť, že odhadnúť vývoj na ďalšie mesiace je prakticky nemožné. 

Podľa Petra Baláža, generálneho riaditeľa spoločnosti, bol už začiatok roka rušný. Záver vlaňajška totiž poznačili vysoké ceny energií, pričom v Kalinove nemali zafixovanú cenu elektrickej energie, ani zemného plynu na rok 2023.

„Prepočty na prelome rokov nám ukázali, že nás čaká náročné obdobie. Našťastie, rast cien energií sa na prelome roka zastavil a v januári už klesal. Navyše, cenu zemného plynu, ktorý je pre nás rozhodujúcim energetickým médiom, sme dokázali zafixovať od februára až do konca aktuálneho kalendárneho roka na úrovni, ktorá je porovnateľná s cenou v roku 2022. Za solídnych podmienok sme zafixovali i cenu plynu na rok 2024, aj keď nie pre celý objem našej spotreby,“ objasnil P. Baláž, pričom upresnil, že ide asi o dve tretiny celkovej spotreby. 

Kritický záver roka

Identický stav je aj pri elektrickej energii. V ŽIAROMATE fungujú od začiatku roka na spotových cenách. Aj v tomto prípade platí, že ceny sú zatiaľ na akceptovateľnej úrovni.

„Najhoršia situácia na trhu s elektrinou bola vlani v novembri a decembri. Aktuálna spotová cena je nižšia ako sme mali zafixovanú cenu v minulom roku. Potešiteľné je, že situácia s cenami elektrickej energie sa pomerne rýchlo upokojila a nám to umožnilo byť odvážnejšími, čo sa týka plánovania,“ doplnil Tomáš Longauer, ekonomický riaditeľ spoločnosti ŽIAROMAT. Následne dodal, že v prvom polroku bol finančný plán splnený.

Priaznivé číslo

Prognózy, respektíve dostupné informácie na ďalšie mesiace však nie sú nateraz príliš priaznivé. Druhá polovica kalendárneho roka má byť náročnejšia, poznačená klesajúcim dopytom. Výrobca žiaruvzdorných materiálov to už naplno pociťuje, podobne ako akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová, kam putuje asi tretina celkovej produkcie ŽIAROMATU.

Cieľom spoločnosti v tomto období je aj znižovanie zásob. Foto: T. Kubej„Ďalšie oceliarne, ktoré máme v našom odberateľskom portfóliu, zatiaľ nehlásia taký dramatický stav. Sme mierni optimisti a smelšie čísla, ktoré sme schválili na začiatku roka vo finančnom pláne, by sme mohli udržať do konca roka. Ale sú to len priebežné odhady, uvidíme, čo sa napokon na trhu udeje,“ upresnil T. Longauer a doplnil: „V globále môžem povedať, že prvý polrok bol relatívne dobrý. Konečné číslo vo výkaze ziskov a strát vyšlo priaznivé. Avšak, objem predaja našich produktov nebol naplnený na sto percent. Ale ak by sme na konci roka skončili na 85-90 percentách plánu, bolo by to akceptovateľné.“

Výpadok dodávok

Podľa generálneho riaditeľa pociťuje spoločnosť najväčší výpadok v MgO-C stavivách. Kým ešte na začiatku roka fungovala jeho výroba v štyroch pracovných zmenách, v súčasnosti zamestnanci pracujú maximálne v dvoch alebo troch.

„Vyrábali sme 150 až 180 ton mesačne, teraz maximálne 50. Preto sme niektorých zamestnancov presunuli na iné strediská, kde sme potrebovali posilniť. Významné zvýšenie dopytu evidujeme pri malých žiarobetónových monolitoch od nášho dlhoročného zákazníka. Tie sa používajú v klasických peciach na pevné palivo. Na druhej strane, vypadla nám expedícia na Ukrajinu, kde sme dodávali žiarobetónové zmesi do teploty nad 1 500 stupňov Celzia,“ povedal P. Baláž.

Nevyplatené pohľadávky

Okrem klesajúceho dopytu ovplyvňujú hospodárske výsledky v Kalinove aj ďalšie problémy, s ktorými sa musí vedenie popasovať. Už v minulom roku sme vás informovali o nevyplatených pohľadávkach od odberateľov z Ukrajiny, kde zúri vojna. Táto skutočnosť má na ŽIAROMAT výrazne negatívny vplyv.

„Partnerom na Ukrajine sme dodávali žiaruvzdorné materiály v pomerne významných objemoch. Žiaľ, doteraz neboli uhradené pohľadávky a nie je predpoklad, že sa tak udeje, kým sa bude bojovať,“ prognózuje ekonomický riaditeľ.

Iné správanie odberateľov

Na súčasnú situáciu reagujú aj odberatelia. Podľa vedenia ŽIAROMATU neprichádzajú objednávky v rozumnom predstihu.

„Spoľahlivosť predikcie na dlhšie ako dvoj alebo trojmesačné obdobie je „postavené na vode.“ Ťažko niečo v súčasnej situácii robiť, lebo nikto nevie, na čo sa pripraviť. Veci prichádzajú rýchlo a situácia sa dynamicky mení. Musíme byť pripravení a radšej čakať horšiu alternatívu. Keď bude situácia lepšia, bude to len a len dobre,“ povedal T. Longauer. „Odberatelia posúvajú termíny dodania na neskoršie. Dajú nám avízo, že tovar prevezmú, napríklad, až o mesiac neskôr, ako bolo pôvodne dohodnuté. Celý proces sa tak naťahuje,“ doplnil P. Baláž.

Investície

Z uvedených dôvodov nie je možné realizovať väčšie investície. Ekonomický riaditeľ poznamenal, že ročný objem investičných aktivít sa v ŽIAROMATE pohybuje na úrovni približne pol milióna eur.

„Každý rok zakúpime jeden alebo dva vysokozdvižné vozíky a snažíme sa o postupnú obmenu zastaraného strojného zariadenia. Značná časť investičných prostriedkov, prirodzene, putuje na opravu a renováciu, respektíve na kúpu nových foriem pre šamotovú výrobu a tiež pre žiarobetónové monolity. Samozrejme, v hlavách nosíme plány na budúce väčšie investície, ale zatiaľ sme výrazne limitovaní voľnými zdrojmi,“ doplnil T. Longauer.

Letný útlm

Jednou z priorít spoločnosti do nasledujúcich mesiacov je udržanie hospodárenia v čiernych číslach. Ideálny stav by bol, keby na konci roka, aj po započítaní nepriaznivého vplyvu neuhradených pohľadávok z ukrajinskej strany, skončila akciová spoločnosť v pluse. Tomuto by najviac pomohlo, keby došlo k výraznejšiemu oživeniu trhu.

„Letné mesiace boli vždy slabšie, no teraz sú umocnené poklesom dopytu. Dúfam, že sa tento pokles od septembra spomalí alebo úplne zastaví, aby bola bilancia celého roka pozitívna,“ doplnil P. Baláž.

Klesajúci dopyt a nižšiu produkciu výroby riešia zamestnanci v Kalinove čerpaním minuloročných dovoleniek. Na prelome augusta a septembra bude týždeň úplne pozastavená výroba a pracovníci budú mať celozávodnú dovolenku.

„Sme pripravení na všetky alternatívy, ak by nie príliš priaznivá situácia pretrvávala. Zatiaľ sme schopní pokles dopytu vykryť nielen dovolenkami, ale aj prirodzeným odchodom zamestnancov do dôchodku. Tento rok využilo túto možnosť viacero našich pracovníkov. Preto o prepúšťaní určite neuvažujeme,“ optimisticky vyhlásil generálny riaditeľ.

Znižovanie zásob

Súčasná situácia si vyžaduje operatívne riešenia a jedným z nich je aj znižovanie zásob, čo sa spoločnosti v prvom polroku darilo. Jej vedenie avizuje, že v nastolenom trende plánujú pokračovať. Vo viacerých položkách majú ešte stále vysoké zásoby z dôvodu minulého predzásobenia.

„Aj preto platí, že tohtoročné nákupy surovín nie sú významné. Pozitívom je fakt, že pri niektorých surovinách, nakupovaných z Číny, bádame pokles cien. Pomáha nám aj vývoj kurzu eura voči doláru. To je priaznivý signál,“ povedal T. Longauer.

Riaditelia sa zhodli, že hoci je situácia náročná a vyžaduje si každodenné rozhodovanie a analýzu, dôvod na paniku nevidia. „Musíme byť maximálne pozorní. Doba je rýchla, externé prostredie okolo nás sa dynamicky mení a ovplyvňujú nás mnohé skutočnosti. Veríme, že sa situácia ustáli a o pár mesiacov budeme môcť pozitívne hodnotiť aj rok 2023,“ dodal P. Baláž.