Sympózium vyhľadávajú autori z celého sveta

Vystavené diela tohtoročného sympózia. Foto: Z. Illéš

Zavŕšením 35. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo 2023 bola vernisáž v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Okrem umelcov sa jej zúčastnili mnohí hostia z rôznych oblastí. Návštevníci múzea môžu diela pätice autorov obdivovať do 24. septembra.

„Ide o najstaršie nepretržité a každoročne sa opakujúce sympózium na Slovensku. Sme hrdí, že sa tradícia udržiava taký dlhý čas. Do fabriky v Kalinove sa presťahovalo v roku 1994, dovtedy bolo organizované v závodoch v Tomášovciach a vo Vidinej,“ nazrela do histórie Iveta Kaczarová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Riaditeľka vyzdvihla jedinečné priestory a celkové podmienky, ktoré umelci každý rok v areáli ŽIAROMATU nachádzajú. 

„Sme radi, že tu vždy nájdeme veľmi príjemné a prajné tvorivé prostredie, čo každý rok potvrdzujú slová výtvarníkov. Devízou je vynikajúca spolupráca všetkých zainteresovaných, čiže nášho múzea, vedenia ŽIAROMATU, bez ktorého by nebolo možné sympózium organizovať, Združenia keramikov Slovenska, Banskobystrického samosprávneho kraja, obcou Kalinovo a mestom Lučenec. Myslím si, že konečné výsledky hovoria za všetko,“ pokračovala riaditeľka. 

Následne zdôraznila, že za roky existencie sa sympózia zúčastnilo okolo 150 umelcov zo všetkých kontinentov. „Prichádzajú predovšetkým z Európy, no mali sme tu aj autorov z Turecka, Taiwanu, USA a ďalších krajín,“ dodala I. Kaczarová.

Nerušená tvorba

Kurátorkou sympózia býva pravidelne Andrea Németh Bozó. Vyzdvihla, že umelci nájdu v Kalinove priemyselné prostredie, ktoré má nádych romantiky. „Majú tu pripravený pomyselný ostrovček, kde môžu nerušene tvoriť. Je to iné, ako keď sú zatvorení v ateliéri. K dispozícii majú šamot a aj originálnu pec. Vymania sa tak z bežného domáceho prostredia a čerpajú inšpiráciu v Kalinove,“ povedala A. N. Bozó.

Ako ďalej objasnila, autori čerpajú námety aj v okolí. Vznikajú tak diela, ktoré sú inšpirované regiónom a celkovo prostredím, kde sa keramici nachádzajú. „Dokážu si nájsť akýkoľvek materiál, hoci aj kus nepodarku a z neho vytvoriť dielo. Šamot je pre nich veľmi obľúbený, pričom väčšina z nás ho pozná ako priemyselnú surovinu. Je totiž veľmi kvalitný a je možnosť s ním dokonale experimentovať, čoho sme svedkami i tento rok.“

Ideálna reklama

Obľúbenosť sympózia potvrdzuje každoročný záujem keramikov tvoriť práve v Kalinove. Chýr o fabrike na výrobu žiaruvzdorných materiálov sa medzi autormi rýchlo šíri, keďže sa spolu stretávajú na rôznych výstavách či iných sympóziách.

„Je to vynikajúca reklama pre všetkých, ktorí sa podieľajú na jeho organizácii už roky. Ide o dokonalú prezentáciu Novohradu a súčasného umenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aj samotný región má z toho určitý prínos – hoci nie materiálny, ale kultúrny určite,“ uzavrela kurátorka.