Anna Kováčová: Situácia nie je jednoduchá, ale mohla by sa postupne zlepšovať

Spoločnosť ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., ktorá poskytuje komplexné zasielateľské služby v oblasti zabezpečenia prepravy tovaru z miesta odoslania do miesta určenia v dohodnutom čase, taktiež pociťuje pokles dopytu po oceliarskych produktoch. Napriek tomu jej vedenie hodnotí prvý polrok ako pomerne úspešný.

Predošlé mesiace sme zhodnotili s Annou Kováčovou, riaditeľkou spoločnosti.

Prvý polrok 2023 je za nami. Aký bol v spoločnosti ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.?

– Už pri tvorbe plánu pre tento rok sme predpokladali, že dosiahnuté hospodárske výsledky z vlaňajška, ktorý bol najúspešnejším v histórii našej spoločnosti, sa pravdepodobne nezopakujú. Napriek tomu môžeme prvý polrok 2023 hodnotiť ako úspešný, aj keď v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k určitému poklesu objednávok na obstaranie prepráv.

Môžete predošlé tvrdenia podrobnejšie zanalyzovať? Koľko prepráv sa vám podarilo realizovať a v akom objeme?

– Za šesť mesiacov tohto roku sme zabezpečili 3 660 prepráv. Z uvedeného počtu bolo 3 259 exportov do 22 krajín Európy, najviac do Nemecka, Poľska, Talianska a do Českej republiky. Zo 401 importov z ôsmich krajín na Slovensko to boli prevažne dovozy z Poľska. Nami realizovaná železničná preprava predstavovala viac ako 21- tisíc ton tovaru v 403 vagónoch, najmä do Nemecka. Čo sa týka nadrozmerných prepráv, tých sme v prvom polroku zabezpečili 47 do šiestich krajín, najviac do Poľska a Talianska. Za všetky vykonané prepravy boli dosiahnuté tržby vo výške viac ako sedem miliónov eur. V snahe byť nápomocní obchodníkom v ŽP a.s. a jej dcérskych spoločnostiach pri získavaní zákaziek, od júna zabezpečujeme prepravy za nižšie ceny. Určite to bude viditeľné na hospodárskych výsledkoch v druhom polroku, ale aj tak by mohol celý tento rok skončiť dobre a podľa plánu.

S akými prekážkami sa momentálne musíte najviac popasovať?

– Nezanedbateľným vplyvom pre našu činnosť je aktuálna situácia na dopravnom trhu. Žiaľ, tu sa už niekoľko rokov len konštatuje, že situácia je zložitá, a to nielen u nás, ale aj v ostatných európskych krajinách. Česmad Slovakia, člen Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU, ako najvplyvnejšie združenie medzinárodných a vnútroštátnych dopravcov Slovenskej republiky, sa systematicky usiluje o zlepšenie podnikateľského prostredia a podmienok na prácu pre dopravcov a ich zamestnancov.

Akým spôsobom sa o to usiluje?

– Využíva každú príležitosť na dialóg a vytvorenie spolupráce s ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami a zväzmi. Výsledkom tohto úsilia by malo byť presadenie najmä strategických legislatívnych návrhov, ktoré sú nevyhnutné pre vyššiu konkurencieschopnosť celého sektora cestnej dopravy na Slovensku. Pomohlo by to nielen dopravcom, ale aj nám zasielateľom a v konečnom dôsledku i zákazníkom, či už v pozícii kupujúceho alebo predávajúceho. Prioritné oblasti združenia sú dane z motorových vozidiel, spôsob a uplatňovanie mýta na Slovensku, zákon o cestnej premávke či oblasť sociálnej legislatívy v cestnej doprave, nástroje na riešenie nedostatku vodičov a zlepšovanie podmienok pre prácu profesionálnych vodičov.

Zohráva v tomto smere svoju úlohu aj súčasná politická situácia na Slovensku?

– Máme pred sebou voľby do Národnej rady SR, iniciujú sa rôzne stretnutia, podpisujú memorandá o spolupráci. Nám zostáva len veriť, že predstavitelia politických strán budú mať aj po voľbách záujem získať čo najviac informácií pre kvalitné a odborné rozhodovanie v oblasti dopravy, ale aj v iných odvetviach hospodárstva.

Uplynulý rok bol charakteristický neustálym rastom nákladov pre dopravcov, ale i zvýšenými nákladmi na pohonné hmoty a podobne. Je situácia v tomto smere viac stabilizovaná ako vlani?

– Nemyslím si, že situácia je viac stabilizovaná. Pre stanovenie reálnej ceny je pre dopravcu dôležitá kalkulácia všetkých nákladov. Sú to teda náklady na naftu, AdBlue, mýtne poplatky, mzdové náklady na vodiča, splácanie vozidla, poistenie (PZP, havarijné, tovaru), daň z motorového vozidla, údržba, pneumatiky, náklady na GPS, réžia dopravnej spoločnosti, ako napríklad dispečer, školenie vodičov, účtovný a dopravný softvér, prepravné povolenia, atď. Mierne zníženie ceny nafty, ktorá je len časťou nákladov pre dopravcu, tak automaticky neznamená, že sa zníži aj cena za prepravu. Väčšina ostatných nákladových položiek narastá a zrejme aj bude rásť.

Napríklad, od júna tohto roku nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú nové sumy mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu, bez ohľadu na stanovený pracovný čas zamestnanca a stupeň náročnosti práce jeho pracovného miesta.

Ktoré ďalšie navýšenia ešte môžete spomenúť?

– Vieme, že od 1. decembra 2023 príde k navýšeniu mýtnych poplatkov na území Nemecka, ktoré budú zohľadňovať aj nový poplatok za emisie oxidu uhličitého (CO2). Klasifikácia CO2 bude závisieť od viacerých faktorov a výpočet bude robený pre konkrétne vozidlo. BGL – Združenie cestných dopravcov v Nemecku však upozorňuje, že väčšina vozidiel s naftovým motorom, aj tých najmodernejších, bude, pravdepodobne, zaradená do najdrahšej emisnej triedy CO2. V takomto prípade by mýtna sadzba pre vozidlá s piatimi a viac nápravami EURO 6 predstavovala 0,348 eur na kilometer, čo je zvýšenie o 82 percent (dnes je 0,19 eur/km, pozn. red.). Pre zaujímavosť môžem uviesť aj informáciu od dopravcov, s ktorými spolupracujeme, týkajúcu sa obstarávacej ceny jazdnej súpravy. Ak táto v roku 2022 bola 120-tisíc eur, v tomto roku za identickú súpravu zaplatili 145-tisíc eur.

Dnes je ťažké predpovedať vývoj situácie v ďalších mesiacoch. Predsa len, aké sú vaše odhady na nadchádzajúce obdobie?

– V prvom rade verím, že v nasledujúcich mesiacoch bude rásť dopyt po výrobkoch Železiarní Podbrezová, bude prichádzať viac zákaziek a výrobné kapacity budú môcť byť viac využité. Vyššia výroba tovaru na predaj pre nás znamená vyšší počet prepráv, aj keď samotný počet prepráv nie je hodnotiacim kritériom našej práce. Pri nižších objemoch je potrebné zvažovať mnohé kombinácie tovaru tak, aby sa preprava nepredražovala a zároveň boli splnené požiadavky zákazníkov. Tiež robíme viac cenových ponúk na obstaranie prepravy do nových destinácií a aj s ďalšími požiadavkami na činnosti súvisiace s potenciálnou prepravou, a to v súlade s legislatívou v krajinách tranzitu a najmä v krajine miesta určenia.

Oslovujete teda nových dopravcov?

– Stále oslovujeme nových dopravcov, či už v cestnej alebo v železničnej doprave.  Mnohí však vo svojich ponukách uvádzajú základnú cenu a ďalšie príplatky vkladajú do podmienok pre nakládku a vykládku, ktoré keď zohľadníme pri skutočných možnostiach zabezpečenia prepravy, sú nevyhovujúce, termíny dodania nesplniteľné a celková cena voči zákazníkovi je vyššia ako naša. Naši zamestnanci však veľmi dobre poznajú dopravný trh, vedia do Podbrezovej dostať spoľahlivých dopravcov za prijateľnú a reálnu cenu tak, aby bol dodržaný zákazníkom určený termín vykládky a zabezpečenie prepravy viedlo k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

Hoci situácia nie je ľahká, predpokladám, že v nasledujúcich mesiacoch sa bude zlepšovať nielen pre našu spoločnosť, ale najmä v materskej spoločnosti a ostatných spoločnostiach ŽP Group. To si nielen všetci prajeme, ale musíme pre to aj čo najviac urobiť.