V júli odišli

do predčasného starobného dôchodku

Danka BARANOVÁ

Eva SOPKOVÁ

Margita ZEMKOVÁ

do starobného dôchodku

Vladimír KALICKÝ

Ivan VANÍK

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.