Opýtali sme sa riaditeľov v ŽP GROUP

  1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej spoločnosti? 2. Čo očakávate od nového roka?   Ing. Roman Veverka, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.   1. -Asi by som bol veľmi kritický a náročný, keby som práve skončený rok hodnotil inak, ako pozitívne. A ak aj áno, dovolím si to nechať na iný čas a iné miesto. … Čítať ďalej

Novoročná anketa vedúcich odborov a prevádzkarní

  1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej      prevádzkarni? 2. Čo očakávate od nového roku?   Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, vedúci valcovne rúr   1.-Rok 2017 môžeme vo valcovni rúr hodnotiť ako historický. Bol to rok rekordov. V distribučnej výrobe sme dosiahli rekord 207 571 ton, čo znamená prekročenie  ročného plánu o 9 270 ton, nárast o 5 … Čítať ďalej

Desať rokov dcérskej spoločnosti

    História sa začala písať v roku 1967, kedy v národnom podniku Švermove železiarne Podbrezová vznikol prvý samostatný odbor so zameraním na automatizované riadenie a elektronické spracovanie údajov. Dnes si tak pripomíname už päťdesiate výročie odvtedy, ako začala v našej spoločnosti fungovať výpočtová technika. V roku 2006 bola Informatika odčlenená od  ŽP do firmy GAMO. Po roku, … Čítať ďalej