Ján Gaboň: Neustále pracujeme na inováciách a zlepšovaní našich systémov

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. buduje svoje meno na dlhoročných skúsenostiach pôsobenia v oblasti poskytovania IT služieb, na spoľahlivosti, precíznosti a profesionalite. Zameriava sa najmä na vývoj kvalitných softvérových riešení na mieru, a to predovšetkým v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

O prvých štyroch mesiacoch tohto roka, aktuálnych projektoch, personálnej otázke, prvomájovej revízii či o prioritách v najbližšom období sme sa rozprávali s Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Máme za sebou prvé štyri mesiace roka 2024. Aké boli vo vašej spoločnosti?

– V oblasti vývoja softvéru realizujeme vývoj a prevádzku podľa plánu projektov na rok 2024. Úspešne bol dokončený projekt Ostatné vnútropodnikové výkony, kde boli projektové práce ukončené v značnom niekoľkomesačnom predstihu oproti plánu. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať zadávateľom z odboru ekonomických informácií a metodickej podpore odboru riadenia daní a účtovníctva za ich konštruktívny a vysoko profesionálny prístup počas celého životného cyklu projektu.

Taktiež sme úspešne dokončili projekt Atesty a v tomto roku ho spustili do trvalej prevádzky. Bol to náročný projekt s častou spätnou väzbou a vyžiadal si množstvo úsilia a intenzívneho testovania zo strany používateľov.

Pokračujeme vo vývoji nového informačného systému pre výrobu, aktuálne podpory výrobných procesov vo valcovni bezšvíkových rúr, pričom sme dokončili evidenciu operácií strihanie a pílenie zliatkov. V oblasti plánovania v oceliarni boli spustené do predprodukčnej prevádzky denné liacie plány a vo finalizácii je aj mesačný plán. Taktiež pokračujeme vo vývoji nového Finančného serveru a prerábke MTZ (materiálno-technické zásobovanie, pozn. redakcie). Spustili sme aj realizáciu ďalšej etapy Vnútropodnikovej prepravnej logistiky – časť Železničná doprava. V oblasti nových technológií sme začali overovať použitie strojového učenia v podmienkach ŽP a.s.

V minulosti ste hovorili o nedostatku kvalitných pracovníkov, čím momentálne trpia na Slovensku mnohé odvetvia. Nepriaznivá situácia je aj v IT sektore, najmä vzhľadom na dlhodobo rastúci nedostatok IT špecialistov na trhu práce. Veľa ľudí odchádza taktiež do predčasného dôchodku. Ako vyzerá personálna situácia vo vašej spoločnosti v súčasnosti?

– Od začiatku roka 2024 neodišli z našej spoločnosti do starobného ani predčasného starobného dôchodku žiadni zamestnanci.

Aktívnym vyhľadávaním a náročnými výberovými konaniami sa nám od začiatku roka podarilo získať päť zamestnancov. Z toho v rámci skúšobnej doby boli ukončené dva pracovné pomery ako z našej strany, tak zo strany zamestnancov.

Momentálne finalizujeme výberové konanie na pozíciu dátového špecialistu a v mesiaci jún, respektíve júl, doplníme stav programátorov na plánovanú kapacitu.

V IT sektore je dlhodobý nedostatok špecialistov, ktorý musíme brať do úvahy a plánované odchody do dôchodku riešiť náborom s dostatočným predstihom.

Prvého mája ste vykonali každoročnú revíziu. Ako dopadla?

– Z pohľadu nami spravovaných informačných technológií môžeme konštatovať splnenie všetkých plánovaných úloh.

V areáli starého závodu sme zrealizovali výmeny UPS v sieťových uzloch odboru technického a investičného rozvoja, centrálnej údržby, odboru predaja a marketingu, odboru zásobovania za UPS s manažmentom, revízie elektrických rozvádzačov a kabeláže pod podlahou, rozdelenie viaczdrojových zariadení na rovnomernú záťaž, upgrade vybraných operačných systémov a aplikácií. 

V areáli nového závodu to boli výmeny UPS vo vybraných lokalitách, reorganizácia racku na moriarni v ťahárni rúr s dodaním UPS.

V oboch výpočtových strediskách bola zabezpečená elektrická energia z motor generátorov. Pozitívom je konštatovanie, že po revízii sme neevidovali žiadne materiálové straty.

V máji sa v Brezne uskutočnia majstrovstvá sveta v kolkoch, kde budete zabezpečovať celé podujatie po technickej stránke. Môžete nám o tom povedať viac? Čo bude vašou úlohou?

– Ešte koncom minulého roka sme navrhli logo a dizajn manuál celého podujatia. Následne vznikli prvé reklamné plagáty a pútače. Ďalším krokom bolo vytvorenie reklamného spotu pre prvotnú propagáciu na sociálnych sieťach. Od začiatku roka 2024 postupne spracúvame kompletné portfólio reklamných a propagačných materiálov (plagáty, bannery, citylighty), ale aj webovú stránku, hráčske lístky či grafiku pre živé prenosy.

Okrem grafických úloh sme realizovali inštalačné práce kabelážnych systémov, kamerového systému, streamovacieho pracoviska, wifi siete a iných technických zariadení, ktoré zabezpečia fanúšikom kolkov sledovanie podujatia aj z pohodlia domova.

Okrem dodávky horeuvedených technológií budeme zabezpečovať aj počas podujatia ich bezporuchový chod a réžiu streamovacích služieb.

Čo bude pre vás prioritou v nasledujúcich mesiacoch?

– Prioritou pre nás aj naďalej zostáva zabezpečenie bezpečnej bezporuchovej prevádzky všetkých komponentov informačného systému. V nasledujúcich mesiacoch sa budeme tak ako doteraz sústreďovať na plnenie projektového plánu a podporu existujúcich aplikácií. Keďže sme technologicky zameraná firma, neustále pracujeme na inováciách a zlepšovaní našich systémov.