V máji blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov

Peter GRÍSNIK

Peter MIKLOŠKO

Miroslav ORAVEC

Vojtech VAJCÍK

25 rokov

Igor KOVÁČ

Radovan PEŤKO

Ing. Zuzana SLOBODOVÁ

Milan ŠAJGALÍK

Stanislav VAIS

35 rokov

Marian SRNKA

Otto VAČOK

40 rokov

Pavol KOKAVEC

Eduard PROKOPEC

Životné jubileá

Tatiana ADAMEKOVÁ

Renáta BARTOŠOVÁ

Radoslava BOŠKOVÁ

Miroslav BURSA

Silvia HRUBÁ

Jaroslav KOVÁČIK

Miroslava KURAJDOVÁ

Patrik LONGAUER

Svitlana LOZOVA

Milan MUCHA

Marek STRMEŇ

Miroslav STRMEŇ

Janka TURŇOVÁ

Ladislav ADAMEK

Ivana ANDREUTTIOVÁ

Dušan BARAN

Miloš HEVEŠI

Milan HLÁSNY

Ing. Jozef MICHÁLIK

Rudolf MOLČAN

Ing. Aneta PETRÁŠOVÁ

Jaroslava SRNKOVÁ

Marcela STRÁŇAVSKÁ

Alena VEVERKOVÁ

Ing. Pavol ŽILKA

Kamil BOHÁČIK

Peter BROZMAN

Ing. Tatiana BÚLIKOVÁ

Dušan BYSTERSKÝ

Oľga DANOVÁ

Ing. Miloš DUNAJSKÝ

Dáša CHRASTINOVÁ

Anna JURIKOVÁ

Róbert KOVÁČ

Ján SYČ

Ján TOKÁR