V apríli odišli

do predčasného starobného dôchodku

Stanislav BAKA

Oľga JAVORČÍKOVÁ

Maroš KUBUŠ

Igor KUČERÁK

Ivan STIERANKA

Martin ŠÁRIK

Ivan TURIS

do starobného dôchodku

Lívia ENGLEROVÁ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.