Napriek nepriaznivej situácii zaznamenali dcérske spoločnosti v Španielsku úspešný rok

Vstup zvitkov na kontinuálnej ťažnej stolici BEC4 (TAP Sant Ramon). Foto: archív Transmesa

Spoločnosť Transmesa bola založená v roku 1944 v Barcelone. Špecializuje sa na výrobu presných za studena ťahaných rúr a profilov z uhlíkovej a nízko legovanej ocele. Od roku 2008 je súčasťou skupiny ŽP Group, spolu s jej dcérskou spoločnosťou TAP.

O minulom roku, aktuálnej situácii i cieľoch a prioritách v roku 2024 sme sa zhovárali s Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa.

Aký bol rok 2023 vo vašej spoločnosti?

– Po dvoch veľmi úspešných rokoch a rekordných hospodárskych výsledkoch bol uplynulý rok veľmi náročný. Predovšetkým v druhom polroku sme zaznamenali výrazný pokles dopytu naprieč celým spektrom priemyselných odvetví. Výnimkou bol len predaj presných bezšvíkových rúr pre našich hlavných zákazníkov v oblasti výroby polotovarov pre automobilový priemysel na európskom a severoamerickom trhu, kde sa nám podarilo udržať potrebné objemy. Počas celého roka sme však museli postupne operatívne upravovať zmennosť jednotlivých sekcií výroby. V poslednom štvrťroku sme nakoniec z dôvodu nízkeho objemu zákaziek, ako aj vysokého stavu skladových zásob, pristúpili k skráteniu pracovného času.

V takomto režime spoločnosti Transmesa a TAP v roku 2023 spolu vyrobili 7 676 ton, respektíve 18 miliónov metrov rúr a profilov, čo v hmotnostnom vyjadrení predstavuje 10-percentný medziročný pokles. Z celkového objemu bolo 2 095 ton následne finalizovaných elektrolytickým pozinkovaním a 1 885 ton mechanickým delením. Kumulovane bolo vyexpedovaných 8 913 ton vlastných výrobkov a tovaru, v porovnaní s realizáciou 13 964 ton v predchádzajúcom roku. Tento výrazný pokles predstavoval najmä prepad objemov predaja v komodite valcovaných rúr na domácom španielskom trhu. Celkový obrat na úrovni 45,6 milióna eur predstavuje 23-percentný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2022. Na druhej strane môžeme pozitívne hodnotiť postupnú stabilizáciu trhu s energiami, znižovanie prepravných nákladov v lodnej doprave, ako aj pokles cien vstupných surovín. Španielske spoločnosti Transmesa a TAP dosiahli v roku 2023 konsolidovaný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 3,9 milióna eur. Vzhľadom na náročnosť sortimentu dodávaného na americký trh bola situácia v našej dcérskej spoločnosti Transmesa USA, Inc. podstatne stabilnejšia a pri celkovej fakturácii 10,4 milióna dolárov dosiahla zisk 1,29 milióna USD pred zdanením. Napriek nepriaznivej situácii na trhu tak môžeme z hľadiska dosiahnutých výsledkov hodnotiť uplynulý rok ako celkovo úspešný.

V poslednom rozhovore pre Podbrezovan ste povedali, že do konca roka 2023 plánujete nábeh výroby nerezových rúr a v roku 2024 je vaším zámerom zabezpečiť dodávky všetkých zákaziek v malých rozmeroch už z vlastnej produkcie. Ako to vyzerá dnes?

– V prvom rade musím povedať, že vzhľadom na personálne kapacity nášho investičného úseku je zavedenie výroby nerezových rúr, ako nového výrobku v rámci celej skupiny, veľmi náročný projekt. Samotnému schváleniu investície v roku 2022 predchádzal celý rad skúšok kontinuálneho ťahania na našich ťažných stoliciach. Následne boli realizované pomerne rozsiahle teréne úpravy a výstavba dvoch priemyselných hál. Najdôležitejší bol však výber vhodných dodávateľov a nákup technologických zariadení. Aj vzhľadom na dlhé dodacie lehoty bolo postupné spustenie výroby pomerne náročné. Na konci roku 2023 tak boli za pomoci externých subdodávateľov vyrobené prvé nerezové rúry vlastnej výroby. Nasledoval proces kontroly kvality zo strany našich aktuálnych zákazníkov a odsúhlasenie postupného nahradenia výrobkov, ktoré sme v uplynulých rokoch dodávali od iných výrobcov v rámci predaja tovaru. Prvá zákazka tak bude vyexpedovaná začiatkom marca.

Čo sa týka samotného procesu výroby, ako som uviedol, časť operácií chemickej úpravy, odmasťovanie, pasivácia, ako aj medzioperačné tepelné spracovanie zvitkov sú aj dnes zabezpečované externe, čo výrazne obmedzuje kapacitu výroby a aktuálne dočasne predražuje výrobné náklady. Pec na indukčné žíhanie rúr zo zvitku na zvitok objednaná v júli 2023 od talianskej spoločnosti SAET S.p.A. bude s dvojmesačným oneskorením dodaná v mesiaci apríl. Sprevádzkovanie vaní na odmasťovanie a pasiváciu je naplánované do konca mája. Ako posledná bude v júni nainštalovaná úpravárenská linka povrchového leštenia. V druhom polroku sa tak bude realizovať celý výrobný proces v našej prevádzke. Výrobná kapacita do 70 000 metrov mesačne je naplánovaná na posledný štvrťrok.

Ako ste začali nový rok?

– Začiatkom roka sme zaznamenali mierne oživenie, najmä v sortimente presných rúr malých priemerov s vonkajším priemerom do štyroch milimetrov. Objem zákaziek na prvý štvrťrok umožnil obnovenie trojzmennej prevádzky v tomto segmente výroby. Po cenových úpravách z konca minulého roka rovnako mierne stúpol predaj valcovaných rúr pre španielske veľkoobchodné spoločnosti. Za prvé dva mesiace sme tak vyfakturovali výrobky a tovar v celkovej hodnote sedem miliónov eur. Mesiac január sme uzavreli s kladným hospodárskym výsledkom a podobný vývoj očakávame aj v najbližších mesiacoch.

Aké sú ciele a čo bude prioritou v aktuálnom roku?

– Všetko sa bude odvíjať od ďalšieho vývoja situácie na trhu. Napriek miernemu zlepšeniu stav objednávok stále nie je na dostatočnej úrovni. Prioritou tak bude zabezpečenie potrebného objemu zákaziek a rentability našich výrobkov na zlepšenie aktuálne dosahovaného prevádzkového cash flow. V závislosti na tom sa budú po dokončení rozpracovaných investícií realizovať nové projekty na rok 2024. Verím, že sa nám aj v tomto roku podarí dosiahnuť ciele vykonávacieho plánu a dosiahneme hospodárske výsledky, ktoré nám umožnia plniť naše záväzky voči akcionárom, veriteľom, ako aj všetkým našim zamestnancom.