Naše nadácie

Nadácia Železiarne Podbrezová a Nadácia Miška Sotáka sa zameriavajú na poskytovanie finančnej a materiálnej pomoci, organizovaniu rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného prostredia.

O výpomoc sa môžu uchádzať fyzické osoby zo sociálne slabších vrstiev, ľudia talentovaní v oblasti kultúry a športu, dlhodobo chorí, zdravotne a mentálne postihnutí. Požiadať môžu tiež mladé a talentované osoby o finančné prostriedky alebo materiálnu podporu vo vzdelávaní.

Finančná alebo materiálna pomoc môže byť poskytnutá aj právnickým osobám, ktoré vyvíjajú činnosť v oblastiach podporovaných nadáciou, teda na úseku sociálnej starostlivosti, v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu.