V marci blahoželáme

Pracovné jubileá

15 rokov

Marek GIERTL

Lukáš KUKUČKA

Daniel KUPEC

Peter VLČEK

20 rokov

Iveta ĎURICOVÁ

Janka GRÍLLIOVÁ

Michal HELEBRANDT

Oldřich KOVÁČ

Ing. Ervín MIKULÁŠ

Marek PÔBIŠ

Ján SCHNÍRER

Peter VONDERČÍK

Andrej ZEMAN

25 rokov

Marek ALBERTY

30 rokov

Ivan BELKO

35 rokov

Pavol LUPTÁK

Aurel STARKE

40 rokov

Juraj ENGLER

 

Životné jubileá

Jozef GAJDOŠÍK

Jaroslav CHICHO

Michal KRAHULEC

Marcel POBOŽNÝ

Miloš PREČUCH

Zuzana RUDNAYOVÁ

Jozef ŠTULRAJTER

Ivan DOLŇAN

Igor ENGLER

Ján FÁBRY

Jozef JURKO

Anna KLIMENTOVÁ

Jozef KOVÁČIK

Peter KRÁLIK

Jozefína MEDVEĎOVÁ HORSKÁ

Ing. Igor ČELLÁR

Ing. Ivan DANKO

Kamila FEDOROVÁ

Ján FRITZMAN

Ing. Jana JANOVCOVÁ

Ing. Ivan MAJERČÍK