Vo februári odišli

do predčasného starobného dôchodku

Oto PETRÍK

Pavel POLIAK

Milan TALIAN

Stanislav TALIAN

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.