Odborári hodnotili uplynulý rok 

 

Odborári hodnotili uplynulý rok  Odborári objektívom A. Nociarovej
Odborári objektívom A. Nociarovej

Dňa 22. marca sa po roku opäť stretli delegovaní zástupcovia Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO ŽP, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie a stanovili si úlohy do budúcnosti. Konferencia sa konala tradične v hoteli Biela medvedica a zúčastnilo sa jej 68 delegátov.
Rokovanie otvoril predseda odborovej organizácie Pavol Koštiaľ a zároveň privítal zástupcov zamestnávateľa Ing. Mariana Kurčíka, podpredsedu Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s. a ekonomického riaditeľa, Ing. Máriu Niklovú, členku predstavenstva,  a personálnu riaditeľku a Ing. Miloša Dekréta, člena predstavenstva a výrobného riaditeľa.
V správe o činnosti základnej organizácie a jej hospodárení predseda odborovej organizácie konštatoval, že: „…vlaňajšia spolupráca so zamestnávateľom pri plnení Kolektívnej zmluvy a Programu Predstavenstva ŽP v oblasti starostlivosti o zamestnancov bola opäť na nadštandardnej úrovni.“ Zhodnotil aj samotnú činnosť a hospodárenie ZO OZ KOVO a vyzdvihol úspešné akcie, na ktorých sa odborári v hodnotenom období podieľali (napríklad Petícia za skorší odchod do dôchodku). Zdôraznil veľmi dobré hospodárenie a konečný prebytok. Podpredsedníčka základnej organizácie Soňa Lopušná predniesla správu o BOZP. Upozornila, že zamestnanci by v bezpečnosti mali byť dôslednejší a pozornejší.

Diskusiu otvoril  podpredseda Predstavenstva ŽP a ekonomický riaditeľ Ing. Marian Kurčík, ktorý analyzoval výsledky hospodárenia spoločnosti za posledný rok. Skonštatoval: „Rok 2017 bol pre spoločnosť veľmi dobrý a vyzerá to, že tento rok bude ešte o niečo lepší. Uvažujeme o vianočnom, aj dovolenkovom plate vo výške minimálne na úrovni predchádzajúceho roku. Aby sme však boli ešte úspešnejší, musíme zefektívniť výrobu a dbať na dodržiavanie pracovného času.“ Na záver poďakoval v mene predstavenstva za dosiahnuté výsledky všetkým zamestnancom.

Ďalej pokračovala Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka, ktorá priblížila percentuálne vyjadrenie nárastu miezd v kategórií „R“: „Do minulého roku sme v Kolektívnej zmluve vstupovali s nulovým navýšením miezd a v priebehu roka boli úpravy taríf, ale aj navýšenie miezd po profesiách – vyššie percento prémií a pod., a to urobilo celkové navýšenie v R- kategórii o 11,1 percenta.  Tento rok sme hneď začali s takmer päť percentným navýšením a narástli aj priemerné zárobky za prvé dva mesiace roka, bol vyplatený veľkonočný príspevok ku mzde. Vedenie sa snaží ľuďom mzdy navyšovať, avšak veľa závisí aj od samotných zamestnancov. Všetci ťaháme za jeden povraz“. Ozrejmila aj pripravované zvyšovanie príplatkov za nočnú prácu a prácu počas víkendov. Od 1. mája 2018 bude príplatok za nočnú prácu navýšený na 0,97 eura na hodinu, sobotný zostáva 0,75 eura a nedeľný bude navýšený na 1,11 eura na hodinu. Ing. M. Niklová sa vyjadrila aj k problémom s odchodom spojov: „Najväčší problém je s rannou zmenou, pretože autobusy sú napojené na školské spoje. V niektorých spojoch nám však SAD vyhovela a posunula ich. Máme presné údaje, kto chodí autobusom a situáciu budeme aj naďalej monitorovať“, povedala okrem iného.

Ing. Miloš Dekrét, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ, sa venoval najmä otázke bezpečnosti pri práci: „Nosenie ochranných pomôcok pri práci je veľmi dôležité. Nenosiť ich je nezodpovedné nielen voči sebe, ale aj voči svojím priamym nadriadeným, ktorí budú v prípade úrazu za vás plne zodpovední. Čo sa týka hluku, to, či niekto má na príplatok nárok alebo nie, určujú nezávislí externí pracovníci na základe meraní , nie zamestnanci ŽP.“  Pokračoval výsledkami z výroby: „Oceliareň vyrobila uplynulý rok 355 tisíc ton ocele, valcovňa 207 tisíc ton valcovaných rúr – čo je vo výrobe historicky najviac. Ťaháreň rúr vyrobila 53 tisíc presných rúr, čo je tretí najlepší rok v histórií.“

Nasledovala otvorená diskusia, kde prítomných najviac zaujímali už spomínané odchody autobusov a čerpanie „P“. Personálna riaditeľka zopakovala, (čo bolo uverejnené aj v druhom čísle Podbrezovana – pozn. red.), že paragrafy boli v minulosti zneužívané. Zdôraznila, že tu nejde o „štrnásť dní navyše“ k dovolenke. Pripomenula, že odmeny za dodržanie pravidiel stanovených vnútorným predpisom  sú vyššie, ako v predchádzajúcich rokoch, 100 eur za prvý polrok, 100 eur za druhý polrok a ďalších 100 eur za dodržanie obidvoch polrokov.

Konferencia pokračovala podľa programu riešením vnútro odborových záležitostí. Prítomní boli oboznámení o zmene názvu ZO OZ KOVO ŽP a.s. na ZO OZ KOVO ŽP. Bol odsúhlasený rozpočet Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO na rok 2018, a zmeny v záväzných pravidlách a stanovách základnej organizácie. Konferenciu ukončil predseda Pavol Koštiaľ, ktorý poďakoval zúčastneným za prítomnosť.

O podrobnejšom priebehu rokovania vás budú informovať vami delegovaní zástupcovia na dielenských schôdzach.