Na slovíčko

 

Lomky, zátvorky a úvodzovky

Lomka sa píše pri vyjadrení podielu či pomeru dvoch veličín, napríklad ¾ pôvodnej ceny, auto má spotrebu 6,5 l/100 km. Ďalej ju môžete nájsť medzi číslom účtu a kódom banky alebo v rodnom čísle.

Vo väčšine prípadov sa píše klasická okrúhla zátvorka, ak sa však v zátvorke nachádza ešte jedna zátvorka, píše sa ako lomka (získal titul bakalár /Bc./).

Lomka sa nepíše za skratkami v názvoch miest a obcí: Mýto p. Ďumbierom, Nové mesto n. Váhom.

Úvodzovky sa píšu vždy na začiatku a na konci doslovných citátov a priamej reči, čiarka a bodka sa potom píše vždy až za úvodzovkami, nikdy nie pred nimi. Používame ich na odlíšenie slangových, hovorových či nárečových slov. Nepíšeme ich pri názvoch kníh, iba ak by bol názov veľmi dlhý.

Lomka, zátvorka aj úvodzovky vždy priliehajú v prvému písmenu, nie je medzi nimi medzera („Dobre, súhlasím“, povedal a usmial sa).