Najvýznamnejší veľtrh sa koná v nemeckom Düsseldorfe

 

Najvýznamnejší veľtrh v komodite výroby a spracovania rúr TUBE sa koná v nemeckom Düsseldorfe
Najvýznamnejší veľtrh v komodite výroby a spracovania rúr TUBE sa koná v nemeckom Düsseldorfe v dňoch 16. – 20. apríla 2018. Železiarne Podbrezová a.s. sa spolu so spoločnosťami Transmesa, Pipex Italia a Pipex Deutschland zaradia medzi viac ako 1200 vystavovateľov z celého sveta.