Čitateľská súťaž x Čitateľská súťaž x Čitateľská súťaž

Stoosemdesiate výročie našej dychovky


Logo dychová hudba ŽP - 180 rokov

V období druhej svetovej vojny nemecké vedenie podbrezovských železiarní nemalo záujem o podporu hudby. Rapídne sa znížil počet hudobníkov. Mnoho Čechov totiž z Podbrezovej odišlo, čo sťažilo jej činnosť. 

Predaj štátnych železiarní Zbrojovke Brno, ktorá získala nadpolovičnú väčšinu akciového kapitálu, mníchovský diktát, dni zrady, rozčarovanie, rozbitie republiky, rozpustenie spolkov, pohltenie železiarní koncernom Herman Göring Werke, ale aj spomenutý odchod mnohých českých muzikantov boli dôvody, ktoré skomplikovali situáciu a značne ochromili činnosť spevokolov, tamburášov i hudby. Zrodili sa rôzne nariadenia, príkazy, len aby udržali hudobné spolky v činnosti. Nepriniesli požadovaný efekt, o čom svedčil pokles záujmu. V polovici roku 1939 už prispievalo do hudobného fondu len 311 úradníkov a 129 robotníkov, čo nestačilo na pokrytie nákladov.

V roku 1943 sa objavil v novinách inzerát o prijímaní hudobníkov do zamestnania. Keď sa prihlásili potenciálni uchádzači, nemecká správa ich odmietla. Spevokol Slovan bol členom úradne povoleného ústredia Zväzu slovenských speváckych zborov v Martine, nehrozil mu zákaz, ako mnohým speváckym zborom na Slovensku. Napriek tomu jeho činnosť sústavne upadala a vystupoval len občas, aj to s veľkými problémami.

Zvláštna situácia nastala v súvislosti s tamburášskym zborom. Do rozbitia republiky bol totiž členom tamburášskeho ústredia v Prahe, na Slovensku nebol organizovaný v žiadnom ústredí. Na základe vládneho nariadenia o likvidácii spolkov mala Hlinkova garda v Podbrezovej prevziať majetok Robotníckej telovýchovnej jednoty, aj tamburášskeho zboru. Prevzala však len kino, z ktorého cítila zdroj príjmu. Tamburášsky zbor bol ponechaný svojmu osudu, nikto sa oň nestaral.

 

Otázka č. 6: V akom spolku bol organizovaný tamburášsky zbor na Slovensku?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.

 

Tamburášsky zbor
Tamburášsky zbor