Spomienky

 

 

Jozef POTKÁNY z Brezna, MazorníkovaDňa 1. apríla sme si pripomenuli prvé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec, zať, brat, švagor a krstný otec

Jozef POTKÁNY z Brezna, Mazorníkova.

Spomíname s láskou a úctou

 

 

 

Roberta AMTMANNA z Mýta pod ĎumbieromDňa 1. apríla sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny nášho otca a starého otca Roberta AMTMANNA z Mýta pod Ďumbierom.

Spomínajú deti s rodinami

 

 

 

Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory„Tak letí čas, čo stíchol tvoj hlas, len spomienky na teba sa vracajú zas.“

Dňa 19. apríla uplynie trinásť rokov, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatá s rodinami