Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

Víťazným kolektívom zmena B

 

Víťazná zmena objektívom V.Kortána
Víťazná zmena objektívom V.Kortána

Už siedmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

 

O priebehu súťaže v ťahárni rúr nás informoval Ing. Václav Kortán, špecialista pre systém kvality:

 

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?

– Rok 2017 bol poznačený častým striedaním zamestnancov, čo sa podpísalo na nerovnomerných výsledkoch jednotlivých zmien.

 

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Stále platia pôvodné kritériá, len sme ich prehodnotili a zvýšili nároky.

 

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Už spomenuté časté striedanie zamestnancov, čo u niektorých jednotlivcov prinieslo aj nie vždy bezproblémové prispôsobovanie sa požiadavkám kladením na pracovnú a technologickú disciplínu.

 

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2017?

– Víťazným kolektívom v prevádzkarni ťaháreň rúr za rok 2017 sa stala zmena B zo strediska príprava výroby a chemickej prevádzky výroba 2, pracujúca pod vedením predáka Jozefa Kučeráka.

 

Čo pripravujete a čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

– Tento rok nás čaká veľká výzva, s ktorou sa budeme musieť všetci popasovať. Tou výzvou je zavedenie TPM (Total Productive Management – totálne produktívna údržba) a naplnenie jeho požiadaviek, čo v praxi znamená maximalizovať efektivitu využitia strojného a technického vybavenia prevádzkarne a aktívne zapojenie sa zamestnancov do tohto procesu.