Apríl – mesiac zasvätený lesom

 

Apríl – mesiac zasvätený lesomStromy pre nás vyrábajú životodarný kyslík a zo vzduchu odčerpávajú nebezpečný oxid uhličitý. Lesy sú našimi pľúcami a rezervoármi pitnej vody. Sú s našimi životmi spojené odjakživa. Drevom sa kúrilo, stavali sa z neho obydlia a vyrábali mnohé nástroje. Odborníci dokonca ani dnes nevedia presne popísať všetky dôležité funkcie lesov a ich pôsobenie na civilizáciu. Jedno je ale isté – oplatí sa ich chrániť a starať sa o nich. Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka.

Lesy na Slovensku pokrývajú štyridsať percent územia, čo je približne dva milióny hektárov. Zaujímavosťou je, že naše lesy sú, na rozdiel od lesov susedných štátov, veľmi pestré. Na relatívne malej ploche je veľa typov drevín, od nížinných po vysokohorské lesy, dokonca sa zachovala značná časť pôvodných druhov. Slovenské lesy majú predovšetkým pôdoochrannú a vodohospodársku funkciu, ktorá je dôležitá nielen pre nás, ale aj pre okolité štáty.

Najviac sa drevo vyrubovalo v 13. – 16. storočí, kvôli kolonizačným pohybom obyvateľstva. Naša oblasť Pohronia bola kedysi banským regiónom európskeho významu a už aj vtedy vedeli, že drevo je zdroj obnoviteľný a netreba ním plytvať, pretože nerastie cez noc. Kráľ Žigmund II. vydal v roku 1492 zákon, že ak niekto vyrúbe les, bude ho musieť znovu vysadiť. Vážnejšie opatrenia boli v 16. storočí, kedy ťažba dreva na banské a sklenárske účely vrcholila. Maximilián II. vydal prvý Lesný poriadok, ktorý sa riadil určitými pravidlami, koľko a ako sa v lese môže ťažiť. V 18. storočí ho nasledovala Mária Terézia a Lesný poriadok pre Uhorsko, ktorý bol významným medzníkom. Ťažba stromov nebola len redukovaná, ale začalo sa aj s aktívnou výsadbou stromov. Od toho obdobia lesnatosť na našom území narastala.

V súčasnosti sa o stav lesov stará Hospodárska úprava lesov, ktorej cieľom je nielen produkcia kvalitnej dreviny, ale aj ochrana lesa pred škodlivými činiteľmi, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav lesa. Nepriateľom lesa je lykožrút. Po veternej kalamite v Tatrách v roku 2004 využil situáciu a zväčšil svoju populáciu. Keď už nemal dostatok potravy, začal napádať aj zdravé stromy, ktoré poškodil. Choré stromy sa musia vyrubovať, aj drevo z nich je znehodnotené.

Na to, aby vyrástol nový les, treba čakať približne sto rokov. Za sto rokov v lese pracuje nespočetné množstvo lesníkov a ochranárov, ktorí dohliadajú na správny rast stromov. O les by sme sa mali starať aj my, bežní turisti, minimálne tak, že ho nebudeme znečisťovať. Veď jeden strom predsa dáva kyslík až štyrom ľuďom.