Odborári rokovali v hoteli Biela medvedica

Vedenie Základnej organizácie odborového zväzu KOVO Železiarne Podbrezová (ZO OZ KOVO ŽP) zorganizovalo v hoteli Biela Medvedica v obci Bystrá výročnú konferenciu za rok 2022. Okrem členov organizácie sa jej zúčastnili aj hostia. Medzi nimi boli Michal Kukolík, vedúci metodického pracoviska OZ KOVO v Banskej Bystrici, spolu s Máriou Kasanovou, právničkou OZ KOVO. Na konferencii … Čítať ďalej

Členom odborového zväzu sa môžete stať aj vy

Základná organizácia Odborového zväzu KOVO Železiarne Podbrezová (ZO OZ KOVO ŽP) sa ako samostatný právny subjekt snaží o ochranu práv svojich členov. Členom organizácie sa môže stať každý zamestnanec akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová alebo zamestnanec dcérskych spoločností, pričom samotné členstvo so sebou prináša mnoho výhod. Dôležité je, aby každý budúci člen ZO OZ KOVO ŽP … Čítať ďalej

Podpísali Kolektívnu zmluvu

  Starostlivosť o zamestnancov v Železiarňach Podbrezová a.s. je každoročne predmetom Kolektívnej zmluvy a Programu Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti  starostlivosti o zamestnancov. Obsah týchto dvoch dokumentov je základom benefitov vyplývajúcich z platnej legislatívy, Zákonníka práce, ale v našej spoločnosti je už historicky úplnou samozrejmosťou poskytovať zamestnancom aj nadštandardné výhody nad rámec aktuálnej legislatívy štátu. … Čítať ďalej

Pozývame vás

  ZO OZ KOVO ŽP, v spolupráci so Železiarňami Podbrezová a.s. a Čiernohronskou železnicou Čierny Balog, pripravuje akciu „Školský vláčik“ pre deti odborárov, vo veku do 16 rokov. Podujatie sa uskutoční v nedeľu, 12. septembra, so začiatkom o desiatej hodine. Členovia OZ KOVO ŽP sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle 0917 456 875 do 15. … Čítať ďalej

Nový predseda Juraj Schmidt

  Základná organizácia odborového zväzu KOVO Železiarní Podbrezová (ZV OZ KOVO ŽP) oznamuje, že vzhľadom na odstúpenie Ing. Miroslava Vrabca z funkcie predsedu, sa 24. februára uskutočnili doplňujúce voľby ZO OZ KOVO ŽP. Výbor základnej organizácie do tejto funkcie zvolil Juraja Schmidta. Menovaný pracuje v podbrezovských železiarňach od roku 1983 a odvtedy je aj členom … Čítať ďalej

Podpísanie kolektívnej zmluvy

    Kolektívne vyjednávanie na rok 2020 bolo ukončené a podpísané 20. decembra v Stodole na Táľoch predsedom Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimírom Sotákom, podpredsedom Ing. Marianom Kurčíkom a predsedom ZO OZ KOVO Pavlom Koštialom. Zároveň bol prijatý aj Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov pre rok 2020.

Zo zasadnutia stravovacej komisie

    Návštevy v Železiarňach Podbrezová a.s., ale aj novoprijatí zamestnanci, s obdivom hovoria o širokej ponuke jedálneho lístku v ŽP Gastroservis s.r.o., ktorý zabezpečuje stravovanie zamestnancov. Spoločnosť bola zriadená ako stopercentná dcérska spoločnosť ŽP a.s. práve preto, že prvoradou úlohou nie je dosahovanie zisku, ale kvalitné a cenovo prijateľné stravovanie pre zamestnancov. V hodnotení … Čítať ďalej

Odborári sa stretli v Hoteli Biela Medvedica, aby zhodnotili uplynulý rok

  V Hoteli Biela Medvedica sa 21. marca opäť po roku stretli delegovaní zástupcovia Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Železiarní Podbrezová, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie. Konferencie sa zúčastnilo 71 delegátov. Rokovanie otvoril predseda odborovej organizácie Pavol Koštial, ktorý zároveň privítal zástupcov zamestnávateľa – Ing. Mariana Kurčíka, podpredsedu Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s. a … Čítať ďalej

Odborári hodnotili uplynulý rok 

  Dňa 22. marca sa po roku opäť stretli delegovaní zástupcovia Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO ŽP, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie a stanovili si úlohy do budúcnosti. Konferencia sa konala tradične v hoteli Biela medvedica a zúčastnilo sa jej 68 delegátov. Rokovanie otvoril predseda odborovej organizácie Pavol Koštiaľ a zároveň privítal zástupcov zamestnávateľa Ing. … Čítať ďalej

Odborári sa stretli v Bielej medvedici

  V hoteli Biela medvedica sa 23. marca stretli členovia ZO OZ KOVO pri ŽP a.s. na každoročnej konferencii. V úvode stretnutia privítal predseda závodného výboru Pavol Koštial hostí, ktorými boli zástupcovia zamestnávateľa a členovia Predstavenstva akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, ekonomický riaditeľ Marian Kurčík a personálna riaditeľka Mária Niklová. Konferencie sa zúčastnilo 72, z celkového počtu 110 delegátov. Tí … Čítať ďalej