Zo zasadnutia stravovacej komisie

 

Stravníci majú na výber z ôsmich jedál
Stravníci majú na výber z ôsmich jedál

 

Návštevy v Železiarňach Podbrezová a.s., ale aj novoprijatí zamestnanci, s obdivom hovoria o širokej ponuke jedálneho lístku v ŽP Gastroservis s.r.o., ktorý zabezpečuje stravovanie zamestnancov. Spoločnosť bola zriadená ako stopercentná dcérska spoločnosť ŽP a.s. práve preto, že prvoradou úlohou nie je dosahovanie zisku, ale kvalitné a cenovo prijateľné stravovanie pre zamestnancov.
V hodnotení kvality a napredovaní svoju úlohu zohráva aj stravovacia komisia, ktorá bola zriadená ako poradný orgán personálneho riaditeľa. Zložená je, okrem iného, aj zo zástupcov DV ZO OZ KOVO za oceliareň, valcovňu rúr, ťaháreň rúr a centrálnu údržbu, kde pracuje najviac zamestnancov. Rieši aj podnety od samotných zamestnancov, ktoré môžu hodiť do schránok umiestnených v kantínach, respektíve priamo na prevádzkarňach. Vedenie ŽP a.s. sa touto témou zaoberá aj na stretnutiach so zástupcami odborovej organizácie.
Posledné zasadnutie stravovacej komisie sa konalo 16. augusta za prítomnosti personálnej riaditeľky Ing. Márie Niklovej a riaditeľa spoločnosti ŽP Gastroservis s.r.o. Jozefa Krellu.
Na stretnutí Ing. Mária Niklová konštatovala, že vedenie ŽP a.s. s vedením ŽP Gastroservisu neustále komunikuje. Svedčí o tom aj fakt, že za viac ako dvadsaťročné pôsobenie prešlo stravovanie mnohými zmenami, ktoré nepochybne prispeli k jeho zlepšeniu. Pripomenula, že starostlivosť o zamestnancov a ich spokojnosť sú pre vedenie ŽP a.s. veľmi dôležité.
Ďalej pokračovala: „Ponuka jedálneho lístka je veľmi pestrá. Samozrejme, ako vo všetkom, aj tu platí „sto ľudí – sto chutí“. Je prirodzené, ak si niekto aj napriek širokej ponuke nedokáže vybrať. Ak každý z nás zalistuje v spomienkach zistí, že niekedy sa ľudia nevedia zhodnúť ani v jednej domácnosti. Ak však porovnáme minulosť so súčasnosťou, zistíme, že nie vždy bolo samozrejmosťou mať v ponuke šaláty, oddelenú a vegetariánsku stravu, mliečne a ovocné balíčky či bagety.“
Pred približne dvomi rokmi boli do ponuky zaradené aj balíčky, ktoré sú náhradným plnením stravy. O obľúbenosti medzi zamestnancami vypovedá aj fakt, že sa ich mesačne predá viac než šesť tisíc kusov, ktoré je potrebné objednať, zabaliť a následne vydať zamestnancom. Okrem toho je možnosť zobrať si pri nevyčerpaní počtu jedál, podľa odpracovaných zmien, chladenú alebo mrazenú stravu. Možností v ŽP Gastroservis je veľa, a takéto služby naozaj nie sú v iných firmách bežné.
Na zasadnutí stravovacej komisie bol vyzdvihnutý aj bezhotovostný odber stravy a nákup doplnkového sortimentu v kantíne, ktorý je v priebehu mesiaca úverovaný zamestnávateľom a zamestnanec ho platí iba po skončení mesiaca – zrážkou z výplaty. Odpadla tak manipulácia s bankovkami. Diskutovaná bola aj ponuka doplnkového tovaru v kantínach. Možno sa niekomu zdá nedostatočná, no je nutné uvedomiť si, že nemá nahrádzať bežnú ponuku potravinových obchodov. Je teda pochopiteľné, že ponúkaný sortiment je obmedzený. Závodná jedáleň nám neslúži ako obchod, ale ako miesto, kde si počas obedovej pauzy dáme teplé jedlo, prípadne dokúpime doplnkový tovar – ako napríklad v horúcich letných dňoch nanuky.
Aj samotné objednávanie stravy prešlo vývojom a dnes je vykonávané len elektronicky – cez čipovú kartu zamestnanca priamo v kantíne alebo cez internet. Pokiaľ majú zamestnanci akýkoľvek problém, hlavne novoprijatí, môžu sa spýtať priamo obsluhy v kantíne, ktorá rada pomôže a systém vysvetlí.
Pre lepšiu informovanosť zamestnancov je v spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. rozpracovaná úloha, kedy okrem bežného jedálneho lístka bude v ponuke aj nový, v ktorom bude obrázok konkrétneho jedla a jeho veľmi stručný popis. Vzhľadom na to, že je v obehu viac ako dvesto obľúbených a ponúkaných jedál, plnenie tejto úlohy si vyžaduje svoj čas.
Na stretnutí bola tiež podaná informácia, že po dohode so ZO OZ KOVO bola od 1. septembra 2019 zmena v hodnote stravného lístka pre zamestnancov. Vraciame sa z 78 centov k sume 90 centov za jedno jedlo. Dôvodom je neustále sa zvyšujúca cena vstupných surovín, ale aj slovenská legislatíva, ktorá v troch krokoch postupne navyšovala zákonné príplatky ku mzde – tie podstatne ovplyvnili celkové náklady. „Veríme však, že pre zamestnancov je cena 90 centov za kvalitné jedlo vrátane prídavku prijateľná, pretože tvorí iba približne 20 percent celkovej hodnoty jedla a okrem tejto platby je dotovaná zamestnávateľom – jednak priamo a tiež podľa kolektívnej zmluvy zo sociálneho fondu,“ uzavrela túto tému Ing. M. Niklová.
Na zasadnutí boli prediskutované aj pripomienky zamestnancov, ktoré sa týkali výberu potravín v balíčkoch, ponuke chleba ako náhrady za kaiserky k polievke či doplnkového sortimentu v kantíne. Aj v tomto prípade platí, že nie je možné vyhovieť všetkým a ponuka sa musí prispôsobovať väčšine.

K pripomienkam sa vyjadril aj riaditeľ spoločnosti ŽP Gastroservis Jozef Krella:
„Spoločnosť ŽP Gastroservis bola založená za účelom poskytovania plnohodnotnej a teplej stravy pre zamestnancov ŽP a.s. V zmysle zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi jedno teplé jedlo denne, vrátane nápoja. Naša ponuka je však omnoho širšia a počas týždňa sú zastúpené viaceré druhy jedál – rôzne druhy mäsa, rýb, široká ponuka príloh, medzi ktoré patrí napríklad aj domáca knedľa, ďalej sú to múčne, vegetariánskej jedlá, cestovinové šaláty alebo bagety. Okrem toho máme k dispozícii aj ponuku chladenej či mrazenej stravy a doplnkových balíčkov, ktoré sú náhradným plnením ponúkanej stravy. V balíčku sa nachádza takpovediac „z každého rožku trošku“ a je nemožné, aby sme vyhoveli každému. Ich priemerný mesačný predaj je až šesťtisíc kusov, čo nás utvrdzuje v tom, že ľudia sú s obsahom spokojní.
Ak mám hodnotiť obľúbenosť – za osem mesiacov tohto roka má 55 percentné zastúpenie nápojový balíček, 36 percentné pečivový, 4 percentá trvanlivý, 3 percentá instantný a 2 percentá mix. Najviac sa preto aj v budúcnosti budeme venovať prvým dvom v sortimente, ktoré v obľúbenosti vedú.
ŽP Gastroservis pri výrobe jedál dbá na najvyššiu možnú kvalitu. Tým nechcem povedať, že tu nie je priestor na zlepšenie sa. Je rozdiel konzumovať jedlo v reštaurácii a v závodnej jedálni. Snažíme sa variť vo veľkom tak podomácky, ako sa len dá, a zabezpečiť zamestnancom ŽP a.s. kvalitnú, vyváženú a hlavne teplú stravu, ktorá je pri výkone ich povolania nesmierne dôležitá pre regeneráciu pracovnej sily počas pracovnej doby a upevneniu ich zdravia. S dodávateľom pečiva budeme diskutovať o možnosti balenia chleba, prípadne celozrnnej formy pečiva, ktoré by bolo dostupné k voľnému predaju. V minulosti celozrnné pečivo bolo v ponuke, ale predaj bol veľmi malý, a preto je dnes podávaný v celozrnnej variante iba k šalátom. Od podávania chleba k polievke sme ustúpili aj kvôli stravníkom, ktorí pri výbere nezaobchádzali s chlebom najhygienickejšie. Kaiserky sú zabalené priamo od dodávateľa.
V minulosti bola, taktiež kvôli podnetom od stravníkov, do ponuky zaradená aj ľahšia diétnejšia polievka, ktorú si však zamestnanec musí objednať – ak tak neurobí, automaticky dostane „klasickú“ polievku.“

 

ŽP Gastroservis s.r.o. ponúka aj chladenú alebo mrazenú stravu
ŽP Gastroservis s.r.o. ponúka aj chladenú alebo mrazenú stravu

Členovia stravovacej komisie vo všeobecnosti vyjadrili spokojnosť so sortimentom, ktorý je zamestnancom ponúkaný. V spolupráci so ŽP Gastroservis s.r.o. pripravia do niektorého z budúcich čísel Podbrezovana anketu, ktorá bude slúžiť k prevereniu záujmu o niektoré druhy jedál, ktoré by sa mohli v jedálnom lístku opakovať častejšie.
Taktiež bol preberaný aj nie bežný spôsob stravovania takpovediac „na voľno“, ktorý je zamestnancami často využívaný. Je však veľmi náročné odhadnúť, aký bude v daný deň záujem. Tento systém bol ponechaný práve preto, aby aj ten, čo si z objektívnych príčin nemal ako stravu objednať, ju mal ponúknutú. Početnosť takto podávaných jedál svedčí o tom, že je pre pohodlnosť využívaný veľmi často. „Toto v iných firmách nie je samozrejmosťou, a preto v budúcnosti zvážime, či má zmysel takto vychádzať v ústrety a potom riešiť nespokojnosť s ponukou. Každý zamestnanec má možnosť si jedlo objednať a vtedy má na výber omnoho viac alternatív,“ povedala Ing. M. Niklová.
V závere bolo spolu s riaditeľom ŽP Gastroservis s.r.o. konštatované, že vždy bude, v úzkej spolupráci so ŽP a.s., vyvíjané maximálne úsilie pri poskytovaní kvalitných stravovacích služieb. Všetky podnetné pripomienky a nápady budú znamenať posun vpred, či už pôjde o bežné drobné vylepšenia v prostredí jedálne (príbory, koreničky, tácky, hudba počas stravovania) alebo o zavádzanie nových vylepšení v procese prípravy jedla a v samotnom sortimente ponuky.
„Veríme, že to ocenia aj stravníci počas pobytu v kantíne napríklad úsmevom a poďakovaním zamestnancom ŽP Gastroservisu, ktorí im jedlo vydávajú,“ uzavrela Ing. M. Niklová.