Členom odborového zväzu sa môžete stať aj vy

Základná organizácia Odborového zväzu KOVO Železiarne Podbrezová (ZO OZ KOVO ŽP) sa ako samostatný právny subjekt snaží o ochranu práv svojich členov. Členom organizácie sa môže stať každý zamestnanec akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová alebo zamestnanec dcérskych spoločností, pričom samotné členstvo so sebou prináša mnoho výhod.

Dôležité je, aby každý budúci člen ZO OZ KOVO ŽP vedel, že po vyplnení a podpísaní prihlášky do odborov mu bude odvedené jedno percento z čistej mzdy, ktoré je určené na činnosť a výhody pre členov.

Činnosť ZO OZ KOVO Železiarne Podbrezová:

– ako samostatný právny subjekt sa snaží o ochranu práv svojich členov podľa Zákonníka práce;

– kolektívne vyjednávanie;

– vybavuje sťažnosti, žiadosti a pripomienky zamestnancov;

– pracovno-právne poradenstvo;

– obhajovanie sociálnych práv zamestnancov;

– vzdelávanie a školenie funkcionárov;

– príprava rôznych akcií a zliav pre odborárov a ich rodiny.

Výhody členstva:

– osobné šetriace konto z odovzdaného príspevku;

– návratná bezúročná sociálna výpomoc do výšky 1 500 eur („odborárska pôžička“);

– nenávratná sociálna výpomoc pri práceneschopnosti;

– nenávratná sociálna výpomoc pri narodení dieťaťa;

– nenávratná sociálna výpomoc pri jubileách;

– nenávratná sociálna výpomoc pri úmrtí;

– športová činnosť;

– zľavy na členský preukaz, ktoré je možné využívať od prvého dňa od vstupu do odborov.

Viac informácií nájdete na stránke www.odboryzp.sk alebo na sekretariáte ZO OZ KOVO ŽP,

prípadne na telefónnych číslach 048/645 1462, 0917 456 875, 0917 905 054 a 0918 498 216.