Podpísali Kolektívnu zmluvu

 

Po podpísaní Kolektívnej zmluvy na rok 2022. Zľava: podpredseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Marian Kurčík, predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták, podpredsedníčka ZO OZ KOVO ŽP Monika Zimová a predseda ZO OZ KOVO ŽP Juraj Schmidt.

Starostlivosť o zamestnancov v Železiarňach Podbrezová a.s. je každoročne predmetom Kolektívnej zmluvy a Programu Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti  starostlivosti o zamestnancov.
Obsah týchto dvoch dokumentov je základom benefitov vyplývajúcich z platnej legislatívy, Zákonníka práce, ale v našej spoločnosti je už historicky úplnou samozrejmosťou poskytovať zamestnancom aj nadštandardné výhody nad rámec aktuálnej legislatívy štátu.

Kolektívna zmluva a Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov pre rok 2022 boli podpísané 21. decembra 2021 s tým, že po doplnení údajov o zostatku sociálneho fondu k 31. decembru 2021 budú dokumenty pripravené do tlače a distribuované medzi zamestnancov.

V Kolektívnej zmluve boli navýšené tarifné mzdy o päť percent. V Programe Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov boli navýšené odmeny poskytované pri významných pracovných výročiach a odmena za racionálne využívanie pracovného času.