S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Rok 2017 bol úspešný, hlavne druhá polovica…

 

Ing. Július Kriváň

 Pán riaditeľ, ako hodnotíte z dnešného pohľadu uplynulý rok?

-Niekoľkokrát už bolo spomínané, že v minulom roku bol vývoj pozitívny. V januári minulého roku bola nepriaznivá situácia v objemoch a aj v cenách. Uvediem konkrétne čísla pre porovnanie: v januári roku 2017 bola priemerná predajná cena valcovaných rúr 678 eur na tonu, v decembri sme dosiahli úroveň 834 eur na tonu. Keby sme porovnali január uplynulého roka s tým tohtoročným, tak je cena o 25 percent vyššia. Priemerná cena v januári 2017 v ťahárni rúr predstavovala 1 310 eur na tonu, a dnes sme dosiahli 1 490 eur na tonu. V oceliarni bola v januári  2017 priemerná cena 423 eur na tonu a dnes máme 522 eur na tonu. Z uvedeného vyplýva, že uplynulý rok môžeme hodnotiť kladne, čoho dôkazom je postupné preorientovanie sa na využitie plnej výrobnej kapacity. Všetkým našim obchodným spoločnostiam sa darilo, dokonca bol problém pokrytia požiadaviek z ich strany. Počty zákaziek sme museli usmerňovať tak, aby sme naplnili požiadavky všetkých zákazníkov. Stručne povedané, rok 2017 bol úspešný, hlavne tá druhá polovica.

Ako by ste charakterizovali, čo nás čaká v najbližších mesiacoch?

-Uvedený trend pokračuje aj v prvom štvrťroku. Obchodný plán bol vypracovaný v troch fázach, prvá v septembri, druhá v novembri a posledná začiatkom januára. Celkové objemy predaja boli zachované, vzhľadom na nárast cien v štvrtom štvrťroku sme však navyšovali priemerné ceny s výhľadom na celý rok. Vychádzajúc zo skutočnosti roku 2017 a plánovaných objemov na rok 2018, priemerná mesačná realizácia v minulom roku bola necelých 18 miliónov eur. Tento rok máme plán takmer 22 miliónov eur. Zatiaľ sa nám to darí úspešne plniť. Január máme za sebou. Aj keď sa nám nepodarilo prekonať najvyššiu nakládku v tonáži, dosiahnutú v novembri 2017 (sklady sa otvárali až po 8. januári), aj tak sme vyexpedovali celkovo 28 387 ton a vyfakturovali 23,7 milióna eur. Je to viac ako sme vykazovali za najlepšie mesiace minulého roka. Február sa javí ako dobrý mesiac, zákazkami je naplnený, ceny sa nám darí naďalej zvyšovať. V súčasnosti už zabezpečujeme zákazky na marec a môžeme konštatovať, že objem predaja výrobkov z valcovne rúr aj ťahárne rúr, máme už z polovice naplnený. Predpokladáme, že plánované objemy výroby na prvý štvrťrok naplníme, a verím, že aj nárast cien bude pokračovať.

Ako sa javí situácia v oceliarskom priemysle vo svete?

-Z celkovej svetovej produkcie oceliarskeho priemyslu je vyrobená v Číne viac ako polovica objemu. Z pohľadu Európy, Asociácia európskych výrobcov oceľových rúr (ESTA) pokračuje v rokovaniach s Európskou komisiou o predĺžení dampingu voči čínskym dodávateľom bezšvíkových rúr a zároveň aj voči ruským dodávateľom. Najbližšie rokovanie sa uskutoční v marci, a tam by sme sa mali dozvedieť viac.

 

 „Predpokladáme, že plánované objemy výroby na prvý štvrťrok naplníme, a verím, že aj nárast cien bude pokračovať.

 

Vedenie Železiarní Podbrezová kladie veľký dôraz na objektívnu informovanosť svojich zamestnancov a využíva k tomu rôzne komunikačné nástroje. Rokmi osvedčenou metódou je organizovanie stretnutí predstavenstva s vedúcimi pracovníkmi všetkých stupňov riadenia Železiarní Podbrezová a zástupcami dcérskych spoločností. Takýto aktív sa uskutočnil aj 24. januára 2018 v Dome kultúry ŽP. Predmetom rokovania bolo hodnotenie výsledkov hospodárenia za uplynulý rok a oboznámenie sa s plánmi do budúcnosti.                                     Foto: I. Kardhordová
Vedenie Železiarní Podbrezová kladie veľký dôraz na objektívnu informovanosť svojich zamestnancov a využíva k tomu rôzne komunikačné nástroje. Rokmi osvedčenou metódou je organizovanie stretnutí predstavenstva s vedúcimi pracovníkmi všetkých stupňov riadenia Železiarní Podbrezová a zástupcami dcérskych spoločností. Takýto aktív sa uskutočnil aj 24. januára 2018 v Dome kultúry ŽP. Predmetom rokovania bolo hodnotenie výsledkov hospodárenia za uplynulý rok a oboznámenie sa s plánmi do budúcnosti. Foto: I. Kardhordová