Bytový dom Podbrezovan včera a dnes

 

Archívny pohľad na robotnícky internát
Archívny pohľad na robotnícky internát

  

Viete, že exkluzívne zrekonštruovaný bytový dom Podbrezovan (foto vpravo) slúžil pôvodne ako robotnícky internát zvaný Walter?

S jeho výstavbou sa začalo v roku 1941. Keďže to bola jedna z prvých budov sídliska, do základov bol zabudovaný základný kameň jeho výstavby. Tým sa začala následne nová etapa osídľovania vtedajšej osady Podbrezová.

Budova pôvodne slúžila ako robotnícky internát, ubytovňa pre robotníkov podbrezovských železiarní. Súčasťou robotníckeho internátu bola v 60. rokoch aj závodná kuchyňa. Pre ubytovaných podávali stravu trikrát denne a vozili ju aj do kantín po fabrike. To, že po obedy si chodili do tejto závodnej kuchyne aj obyvatelia Podbrezovej s obedármi, dosvedčujú spomienky niektorých pamätníkov.

V roku 1972 sa začalo s budovaním prístavby na rozšírenie kapacity závodnej kuchyne. V tomto období už bola budova premenovaná na hotel Podbrezovan, ktorý slúžil najmä na ubytovávanie technických pracovníkov dodávateľských firiem pri výstavbe nového závodu.

Dnes možno konštatovať, že podobne, ako bývalé internáty pri kúpalisku, ktoré boli zrenovované a slúžia ako byty pre zamestnancov, aj túto budovu možno charakterizovať ako „okrasu“ podbrezovského sídliska.

 

Zrekonštruovaný bytový dom je pýchou sídliska
Zrekonštruovaný bytový dom je pýchou sídliska

 

Prví záujemcovia o nájomné byty v bytovom dome Podbrezovan si prezreli krásne zrekonštruované priestory 1. februára 2018 v popoludňajších hodinách.  Foto: I. Kardhordová
Prví záujemcovia o nájomné byty v bytovom dome Podbrezovan si prezreli krásne zrekonštruované priestory 1. februára 2018 v popoludňajších hodinách. Foto: I. Kardhordová