Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

že s platnosťou od  1. februára 2018 je vydaný a v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie

D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm