Čitateľská súťaž x Čitateľská súťaž x Čitateľská súťaž

Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

Logo dychová hudba ŽP - 180 rokovAko sme už písali, hudba bola založená v roku 1838, kedy Tomáš Hromada zorganizoval zbierku na zakúpenie nástrojov pre 13-člennú dychovú hudbu. Dychová hudba začínala sólovo. Henrich Emerik hrával v kostole a k nemu sa postupne pridávali ďalší. Čoskoro hudba účinkovala aj pri robotníckych divadlách, fabrických slávnostiach a rôznych príležitostiach. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa situácia zhoršila.  Tridsaťštyri ročné pôsobenie Tomáša Hromadu v Hronci bolo ukončené preložením do Žarnovice. Dochádza k stagnácii hudby, keď hudba a divadlo boli vyňaté z robotníckych rúk a stali sa súčasťou zmaďarizovaného kasína v rukách správy železiarní. Kasíno bolo v Hronci a od roku 1888 malo miestnosti aj v Podbrezovej. Tu sa sústredil aj kultúrny život, prístupný však len vyšším vrstvám obyvateľstva.

Začiatkom šesťdesiatych rokov 19. storočia sa popri hrončianskej dychovej hudbe v železiarňach ozývali tóny ďalšieho hudobného telesa, ktoré bolo v Moštenici a viedol ho tamojší šafár. Moštenická hudba hrávala spolu s domácou dychovkou v Hronci pri robotníckom divadle (zdroj: G. K. Zechenter Laskomerský) a po zrušení hámra sa zlúčila s hrončianskou dychovkou.

Po prechode správy železiarní z Hronca do Podbrezovej, prechádza sem i hudba. Vytvorili sa tu dve hudobné telesá, a to dychová hudba a koncertné teleso s komplexným dychovým a sláčikovým obsadením. Pričinil sa o to kapelník Antonín Kríž z Moravy v roku 1892, ktorý zo zvyškov moštenickej a hrončianskej hudby vytvoril podbrezovskú hudbu. Do Podbrezovej zlákal aj ďalších českých muzikantov.

 

Otázka č. 2: Koľko rokov pôsobil v Hronci zakladateľ dychovej hudby?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.