Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., prvá nemocnica na Slovensku citlivá k opusteným deťom

Malý krok môže pohnúť k veľkým činom…

 

Dňa 31. januára 2018 bol na pôde Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., oficiálne spustený projekt „Dominika pre Kukulíka“, realizovaný občianskym združením „Návrat“. Hlavnou činnosťou tohto projektu je podpora návratu opustených detí z detských domovov do rodín, na zmiernenie stresu novorodencov po strate rodičovskej osoby, ale aj prevencia ranej traumy z opustenia na pôde nemocnice. Ide predovšetkým o deti, ktoré sa narodili v režime utajeného pôrodu alebo boli dané na osvojenie. Takýmto deťom bude v rámci projektu poskytovaná vyškolenými odbornými pracovníkmi „Návratu“ terapeutická pomoc vo forme dotyku, masáže, prihovárania sa, kolísania a ďalšej rôznej interakcie, ktoré realizujú mamičky so svojimi bábätkami. Touto terapeutickou službou sa má zamedziť nepriaznivým zmenám na mozgu detí a zmierniť traumu, ktorú stratou mamy prežívajú.

Nemocnica v Brezne sa rozhodla zapojiť do tohto výnimočného projektu bezprostredne po oslovení zo strany „Návratu“. V priebehu ostatných dvoch mesiacov uskutočnila všetky potrebné kroky, aby sa tento projekt na jej pôde mohol začať. Svojim promptným prístupom naša nemocnica predbehla všetky ostatné a stala sa prvou na Slovensku, citlivou k opusteným deťom.

Pilotnou akciou projektu na pôde breznianskej nemocnice bol seminár: „Narodení do samoty“, nad ktorým prevzala záštitu europoslankyňa Jana Žitňanská. Zúčastnilo sa ho osadenstvo detského oddelenia pod vedením primára Norberta Surového a vrchnej sestry Ziny Veždúrovej, zdravotnícky personál pôrodnice pod vedením primárky Martiny Becovej a vrchnej sestry Janky Uhrínovej, riaditeľ nemocnice Jaroslav Mačejovský, vedúca projektu „Návrat“ Dana Žilinčíková a zástupca primátora mesta Brezno, Ján Králik.

Jadro seminára tvorila prednáška Zuzany Zimovej o teórii vzťahovej väzby medzi mamou a dieťaťom.

 

Jadro seminára tvorila prednáška Zuzany Zimovej o teórii vzťahovej väzby medzi mamou a dieťaťom.
Jadro seminára tvorila prednáška Zuzany Zimovej o teórii vzťahovej väzby medzi mamou a dieťaťom.

 

Opýtali sme sa riaditeľa NsP, n.o., Jaroslava Mačejovského, čo bolo podnetom k zapojeniu sa do tohto projektu:

-Uvedomujeme si, aká je pre každého z nás potrebná blízkosť druhého človeka, a to počnúc narodením a končiac smrťou. Zvlášť u detí je blízkosť rodičov, resp. iných osôb, ktoré rodičov nahrádzajú, nevyhnutná. Nepochybujeme o tom, že u novorodencov má absencia takejto osoby závažné nepriaznivé následky na ďalší život. Väčšina z nás zakúsila po svojom narodení lásku, blízkosť a starostlivosť svojej mamy a ďalších svojich blízkych. V súčasnosti to robíme my pre svoje deti, resp. vnúčatá. Chceme, aby aspoň malú náhradu tejto veľkej straty mohli zažiť aj opustené deti v našej nemocnici. Vieme, že náš krok v prospech projektu: „Dominika pre Kukulíka“ je malým krokom okresnej nemocnice. Veríme však, že k oveľa väčšiemu kroku môže pohnúť nielen ostatné slovenské nemocnice, ale aj predstaviteľov vlády. Zakotvenie takejto služby do platnej legislatívy by malo byť totiž samozrejmosťou.

 

Opýtali sme sa riaditeľa NsP, n.o., Jaroslava Mačejovského, čo bolo podnetom k zapojeniu sa do tohto projektu
Opýtali sme sa riaditeľa NsP, n.o., Jaroslava Mačejovského, čo bolo podnetom k zapojeniu sa do tohto projektu

 

Premietnime si záverečné scény z filmu Schindlerov zoznam, kde Schindler, ako člen NSDAP, musí utiecť, inak by bol súdený ako vojnový zločinec. Židia, ktorých zachránil, mu na pamiatku dávajú zlatý prsteň odliaty zo zlatých zubov jedného z nich, s vyrytým úryvkom z Talmudu: „Ten, kto zachráni človeka, zachráni svet“. Aj naša nemocnica, hoci len skromne a malým pričinením, chce pomôcť tomuto dobrému projektu so zámerom chrániť nielen život novorodencov, ale aj ich zdravú psychiku.“

 

Svojim promptným prístupom naša nemocnica predbehla všetky ostatné a stala sa prvou na Slovensku, citlivou k opusteným deťom.