„Soškári“ v najlepšej desiatke

 

V roku 2009 vznikol v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania projekt  „Skills Slovakia“V roku 2009 vznikol v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania projekt  „Skills Slovakia“, v ktorom si mladí študenti preverujú svoje zručnosti a vedomosti v rôznych oblastiach. Projekt zastrešuje a iniciuje národné súťaže v odborných zručnostiach, z ktorých víťazi postupujú na medzinárodné súťaže „Euro Skills“.

Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných odborných škôl, rozvíjanie ich tvorivosti, odborných, teoretických vedomostí a praktických schopností, zručností z elektrotechniky, automatizácie a mechaniky. Zadania sú zamerané na vlastnosti pneumatických pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfiguráciu PLC (S7-300), optické snímače, konštrukciu, zapájanie, spracovanie signálov a logické funkcie v programe.       Strojné zariadenia a komponenty poskytuje spoločnosť FESTO. Žiakom našej školy komponenty nie sú cudzie, keďže sa s nimi stretávajú na hodinách teoretického vyučovania, a na odbornom výcviku v priestoroch školy a v spoločnosti ŽP.

Zľava: Patrik Siman, Ing. Peter Fľaška – učiteľ odborných predmetov a Marek Dacho
Zľava: Patrik Siman, Ing. Peter Fľaška – učiteľ odborných predmetov a Marek Dacho

Naša škola pripravuje študentov na súťaž v zameraní na oblasť mechaniky a mechatroniky. Šiesteho ročníka vedomostnej a praktickej celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl „Mladý mechatronik Skills Slovakia“ sa zúčastnili a našu školu reprezentovali študenti piateho ročníka odboru mechanik mechatronik Marek Dacho a Patrik Siman pod vedením Ing. Petra Flašku, učiteľa odborných predmetov zameraných na elektrotechniku. Realizátorom celoštátneho kola súťaže bola Slovenská technická univerzita – Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Súťaže sa zúčastnili študenti z Košíc, Žiliny, Trnavy, Nitry, Žiaru nad Hronom, Myjavy, Bratislavy, Novák, Martina, Dubnice nad Váhom, Levíc a Spišskej Novej Vsi. Dvojčelné družstvá v priebehu 120 minút museli stihnúť zrealizovať konkrétnu úlohu. Prvých desať minút mohli zúčastnení využiť na konzultáciu so svojím sprievodom, potom si museli poradiť sami. Ak sa rozhodli riešiť úlohy v anglickom jazyku, mohli v konečnom hodnotení získať desať bodov navyše. Súťažiaci boli rozdelení do viacerých skupín. Tí, ktorí momentálne nesúťažili, mohli prezrieť laboratória a zariadenia UIAM MTF. Hodnotiaca komisia pozostávala z troch členov, ktorí našej dvojici udelili pekné desiate miesto. O svoje dojmy sa s nami podelil Marek Dacho: „Po privítaní a vyžrebovaní si druhej časovej skupiny na realizáciu konkrétnej úlohy sme sa už trochu ukľudnili, no stále sme mali zodpovednosť na svojich pleciach. Po nastúpení na naše dve hodinky práce sme sa sústredili na programovanie, aj na skladanie komponentov. Som veľmi sklamaný, že sa nám nepodarilo spojazdniť komunikáciu medzi jednotlivými komponentmi.“ Pokračuje Patrik Siman: „Podľa mňa sme tam mali málo času. Keď dozor oznámil, že plynie posledných desať minút a naša práca nebola ešte stále dokončená, tak som sa rozlúčil s prvým miestom. Na záver sa nám podarilo rozchodiť jednu časť. Domov som si odniesol nové skúsenosti a veľmi príjemný pocit po prehliadke laboratórií a priestorov školy. Miestami som sa nevedel vynadívať na materiálne zabezpečenie, s ktorým pracujú študenti.“ Aj keď naši chlapci neboli so sebou na sto percent spokojní, my sme na nich hrdí, že ich to, čo študujú, skutočne baví a majú chuť na sebe pracovať i naďalej.

Naša škola pripravuje študentov na súťaž v zameraní na oblasť mechaniky a mechatroniky.
Naša škola pripravuje študentov na súťaž v zameraní na oblasť mechaniky a mechatroniky.