„Hrad Ľupča, klenot Pohronia vo svetle vekov“

 

Horný rad, autorský kolektív, zľava: Martin Miňo, Vladimír Sklenka, Jozef Dorica, Alica Kurhajcová, Pavol Maliniak, Erika Maliniaková, Simona Ihringová, Imrich Nagy. Spodný rad: zostavovatelia Oto Tomeček, Vladimír Homola.   Foto: I. Kardhordová
Horný rad, autorský kolektív, zľava: Martin Miňo, Vladimír Sklenka, Jozef Dorica, Alica Kurhajcová, Pavol Maliniak, Erika Maliniaková, Simona Ihringová, Imrich Nagy. Spodný rad: zostavovatelia Oto Tomeček, Vladimír Homola.   Foto: I. Kardhordová

 

Kniha predstavuje syntézu známych faktov, doplnenú o nové zistenia, vychádzajúce z posledných výskumov týkajúcich sa hradu a jeho panstva. V súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými a reštaurátorskými prácami na hrade, ktoré začali po jeho prechode do rúk nového vlastníka, sa tu realizovalo viacero archeologických, historických, architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov. Počas nich sa podarilo zhromaždiť množstvo nových poznatkov o stavebnom vývoji hradu. Po pätnástich rokoch od prevzatia hradu spoločnosťou Železiarne Podbrezová a. s. dozrel čas na novú ucelenú syntézu o hrade a jeho panstve, ktorá predstaví dejiny hradu v celej šírke od jeho počiatkov, až po aktuálnu obnovu hradných objektov.

Kniha o Ľupčianskom hrade sa delí na štyri ťažiskové kapitoly. Prvá z nich sa venuje histórii hradu, predstavuje jeho držiteľov a správcov, rekonštruuje majetkové pomery panstva, ako aj využívanie hradných objektov v priebehu celého dejinného vývoja, od jeho vzniku až do súčasnosti. Dejiny hradu sleduje v širšom kontexte, spojenom s celospoločenskými zmenami v našom geografickom priestore. Druhá kapitola sa zameriava na stavebný vývoj hradu, oboznamuje čitateľa so všetkými doposiaľ identifikovanými ťažiskovými stavebnými etapami, ktoré menili jeho vzhľad a určovali jeho stavebný charakter. Na túto kapitolu nadväzuje stať venovaná pamiatkovej ochrane a obnove hradu, ktorej významnou časťou je zhodnotenie posledných rekonštrukčných prác, realizovaných po prechode hradu do vlastníctva podniku Železiarne Podbrezová a.s. Knihu uzatvára kapitola „Hradný sprievodca“, ktorá oboznamuje so súčasným využitím jednotlivých hradných objektov.

 

Hrad Ľupča - certifikát

 

PhDr. Martina Hrdinová, PhD. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR):

Hrad nad obcou Slovenská Ľupča je už od stredoveku dominantou kraja. Zrejme i preto, že po dlhú dobu nepatril k sprístupneným pamiatkam, stála jeho história stranou záujmu profesionálnych historikov. O to významnejším počinom je publikácia, ktorú pripravil kolektív autorov pod redakčnou taktovkou kastelána hradu Vladimíra Homolu a historika Ota Tomečka. Hĺbka i šírka záberu, s akou bola publikácia o dejinách hradu a panstva Ľupča pojatá, je i v dnešnej dobe vysoko nadštandardná a celý kolektív si za úspešné dovŕšenie tak rozsiahleho projektu zaslúži veľké uznanie. Rozhodne bude patriť medzi knihy, ktoré poslúžia tak  ako k zvýšeniu záujmu odborníkov z oblasti histórie, archeológie a dejín umenia o tento región, tak i k uspokojeniu zvedavosti a oprášeniu spomienok miestnych obyvateľov“.

 

Hrad Ľupča - predstavovanie knihy

 

Kniha - Hrad Ľupča
Kniha – Hrad Ľupča