Zo sveta ocele

 

Podarilo sa vyvinúť superoceľ, mimoriadne pevnú

Vedci skombinovali dve vlastnosti ocele, ktoré zvyčajne takpovediac idú proti sebe.

Unikátna výrobná metóda priniesla oceľ, ktorá si súčasne udržiava vysokú pevnosť a vysokú ťažnosť. Vlastnosti zvyčajne konfliktné. Metóda je navyše ekonomicky úsporná. Nová oceľ sa uplatní najmä v automobilovom, aerokozmickom a zbrojárskom priemysle.

Vyvinul ju tím výskumníkov z Číny, Hongkongu a Taiwanu. Viedli ho Chuang Ming-sin (Mingxin Huang) z Honkongskej univerzity a Luo Chej-wan (Haiwen Luo) z Univerzity vedy a technológie v Pekingu. Výsledky uverejnili v prestížnom vedeckom časopise Science. Informoval o nich aj web Hongkongskej univerzity.

 

Špičkové parametre za pätinu peňazí

Mimoriadna pevnosť ocele sa dosiaľ dosahovala riadeným zavádzaním defektov, takzvaných dislokácií. Viac dislokácií ale zhoršovalo ťažnosť. Spomenutí vedci teraz ukázali, že valcovanie a nízkoteplotné temperovanie mangánovej ocele, so stopami uhlíka a hliníka, vedie k vysokému počtu dislokácií bez toho, aby to narušilo jej ťažnosť.

Pripisujú to špeciálnemu typu matrice, ktorá vzniká v takej oceli počas valcovania a temperovania. Novú „superoceľ“ jej tvorcovia nazývajú deformovaná a rozdelená (deformed and partitioned, D&P). Je o 50 percent pevnejšia ako dosiaľ v kombinácii spomenutých dvoch vlastností rekordná nanobainitová oceľ.

Zavŕšené tisícročné úsilie?

Oceľ je azda najpoužívanejší umelo vyrábaný materiál v histórii ľudstva. Vyrába sa oveľa efektívnejšie ako iné kovové materiály. D&P oceľ uskutočňuje dávny sen oceliarov. Dosahuje totiž bezprecedentnú hranicu sklzu 2,2 gigapascalu a rovnomerné predĺženie 16 percent!

To všetko pri lacných vstupných surovinách, ktorých cena je približne pätinová, v porovnaní s dnešnými aerokozmickými a zbrojnými oceľami. Skladá sa zo stredne mangánovej ocele, obsahujúcej 10 percent mangánu, 0,47 percenta uhlíka, 2 percentá hliníka, 0,7 percenta vanádu, zvyšok je železo. Vo všetkých prípadoch ide o hmotnostné percentá. Viac na :
https://www.zive.sk/clanok/127302/podarilo-sa-vyvinut-superocel-mimoriadne-pevnu/

Elektrické automobily podporia oceliarsky priemysel

Pokrok smerom k ekologickejším automobilom prinesie príležitosti rastu pre oceliarsky priemysel, pretože elektrifikácia dopravy vytvára nové trhy pre dodávateľov, ktorých príjmy sú silne závislé od konvenčných automobilov. Výskum spoločnosti Tata naznačuje, že elektrické vozidlá budú mať v rokoch 2015 až 2050 za následok zvýšenie dopytu po oceli o 4,2 milióna ton ročne na takmer 22,5 milióna ton ročne. Očakáva sa, že asi 1,6 milióna ton budú predstavovať drahé elektrické ocele používané v batériách a elektromotoroch, pričom zvyšok sa bude používať v konštrukčných častiach automobilov. Hliník už niektorí výrobcovia automobilov používajú pre jeho nízku hmotnosť, aby vyvážili hmotnosť batérií v elektrických automobiloch. Je však drahý a výrobcovia by mohli hľadať lacnejšie alternatívy, keď sa elektrické automobily stanú bežne používanými. Elektrické automobily sa v súčasnosti predávajú za vyššie ceny, ktoré sú ich prví používatelia ochotní zaplatiť. Ale s novými predpismi prijímanými v niektorých častiach Európy, podľa ktorých bude do roku 2040 úplne zakázaný predaj nových automobilov s benzínovými alebo dieselovými motormi, sa elektrické autá stanú normou a musia sa nájsť nákladovo efektívne riešenia.