O vyšetrenie kvantovým rezonančným analyzátorom bol v novom závode veľký záujem.

 

O vyšetrenie kvantovým rezonančným analyzátorom bol 19. septembra v novom závode veľký záujem. Deň zdravia, organizovaný Zdravotnou poisťovňou Dôvera pre zamestnancov našej firmy, pokračoval  na druhý deň v starom závode. Foto:  I. Kardhordová
O vyšetrenie kvantovým rezonančným analyzátorom bol 19. septembra v novom závode veľký záujem. Deň zdravia, organizovaný Zdravotnou poisťovňou Dôvera pre zamestnancov našej firmy, pokračoval na druhý deň v starom závode. Foto: I. Kardhordová