Tento format odlievame uzavretým liatím za pomoci liacich trubíc

Pripravujeme sa na tretiu kampaň

 

Jedným z trinástich formátov kontinuálne odlievaných oceľových blokov vyrábaných v našej oceliarni je aj formát  105 x 105 milimetrov, pre nemeckého odberateľa.

Prvé odlievanie uvedeného formátu sa uskutočnilo 27. júna 2016 na jednom z troch liacich prúdov. Odliate boli tri tavby.  Menšie nedostatky zistené pri odlievaní boli odstraňované pracovníkmi firmy DANIELI prostredníctvom vzdialeného prístupu. Skúšobne boli odliate ďalšie tri  kampane na jednom prúde (spolu s odlievaním formátu 125 x 125 milimetrov).

Prvá kampaň odlievania formátu 105 x 105 milimetrov na všetkých troch prúdoch prebehla 27. marca 2017, odliatych bolo šesť tavieb. Druhá kampaň sa uskutočnila 20. júna 2017, s trinástimi odliatymi tavbami. Pri obidvoch kampaniach bolo na zlepšenie kvality blokov použité elektromagnetické miešanie ocele v telese kryštalizátora (M-EMS). V súčasnosti prebieha príprava na odlievanie tretej kampane spomínaného formatu na všetkých  liacich prúdoch, ktorú zrealizujeme v tomto mesiaci.

Oceliareň v Železiarňach Podbrezová a.s. je jednou z mála výrobcov kontinuálne odlievaných oceľových blokov, ktorá vyrába tento formát uzavretým liatím za pomoci liacich trubíc.

Tento format odlievame uzavretým liatím za pomoci liacich trubíc
Ilustračné foto A. Nociarová