S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim prevádzkarne ťaháreň rúr

Čakajú nás ešte náročné stredné opravy žíhacích pecí a ťažných stolíc

 

  S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim prevádzkarne ťaháreň rúr

Plynie deviaty mesiac roka. Darí sa vám plniť predsavzatia stanovené na začiatku?

  –  Predsavzatia, týkajúce sa plnenia výrobných úloh, sa nám darí plniť. Za prvých osem mesiacov sme vyrobili 939 ton galvanicky zinkovaných rúr, čo je v porovnaní s finančným plánom o 151 ton menej a presne delených rúr 1 507 ton, čo je v porovnaní s finančným plánom o 3 tony menej,  avšak vďaka veľkému dopytu po presných bezšvíkových rúrach (dlhých) sme od začiatku roka vyrobili spolu 36 551 ton výrobkov z ťahárne rúr, čo je v porovnaní s finančným plánom o 2 251 ton viac.

Rúrových navarovacích oblúkov a tvaroviek sme vyrobili 1 271 ton, čo predstavuje  o 33 ton menej, v porovnaní s finančným plánom. Vzhľadom na skutočnosť, že  je vysoký dopyt v rozmerovej skupine do 20 mm, metrová hmotnosť vyrábaných rúr je počas celého roka pod 1,5 kilogramu na meter. Ťaháreň rúr pri tomto sortimente pracuje na plnú kapacitu.

Za prvých osem mesiacov sme mali pätnásť registrovaných úrazov, o sedem viac, ako za rovnaké obdobie vlaňajšieho roku a dvadsaťdva evidovaných pracovných úrazov,  o dva úrazy menej. Výsledky sú horšie, čo nás núti venovať väčšiu pozornosť preškoľovaniu a upozorňovaniu zamestnancov na bezpečné správanie sa na pracovisku.

Ak spomeniem oblasť kvality, v sledovanom období sme mali deväť reklamácií zavinených výrobou, pričom v rovnakom období minulého roku sme ich mali dvanásť. Priaznivo, v porovnaní s minulým rokom, sa vyvíjajú aj finančné straty z dôvodu reklamácií.

Čakajú nás ešte náročné stredné opravy

Čo je pre vás prioritou v týchto dňoch?

– Napriek dobrým výsledkom v hmotnostnom plnení plánu výroby rúr nám zostáva väčšie množstvo zákaziek, ktoré nevyrobíme v požadovanom termíne, čo spôsobuje problémy našim zákazníkom. Od 1. októbra 2017 budú preto všetci zamestnanci finančne zainteresovaní na počte a hmotnosti neukončených zákaziek načas.

Napriek dodržiavaniu limitu vlastných nepodarkov, každodenne riešime problémy s nekvalitou, pretože akékoľvek pochybenie operátora v procese výroby, negatívne ovplyvňuje kvalitu výsledného produktu.

V druhom štvrťroku sa začala generálna oprava strojnej časti ťažnej stolice 3-01 na delenie rúr s nadväznosťou na jej rekonštrukciu. Jej súčasťou je aj montáž rekonštruovaného ťažného vozíka so zmenenou funkciou otvárania ťažných čeľustí a montáže brzdy rúr. V tomto období prebieha montáž pílových jednotiek, včítane elektročasti na delenie rúr priamo na ťažnej stolici. Do konca septembra plánujeme vymeniť svetlík v hale č. 5 úpravne D1. Výmena svetlíka prebieha už v tomto období.

Čo vás čaká ešte do konca roka?

  –  Do konca roka, samozrejme, okrem plnenia výrobných úloh v požadovanej kvalite a bezpečnosti pri práci, musíme v spolupráci s kolegami z centrálnej údržby urobiť ešte viacero stredných opráv technologických zariadení. Medzi najnáročnejšie patria opravy žíhacích pecí a ťažných stolíc.

Ďakujem všetkým zamestnancom spolupracujúcich prevádzkarní, odborov a zamestnancom ťahárne rúr za doteraz odvedenú prácu v tomto roku. Poďakovanie zvlášť si zaslúžia predovšetkým tí zamestnanci, ktorí, napriek dovolenkovému obdobiu, boli ochotní pracovať aj nadčas, a tým prispieť k úspešnému plneniu úloh.

 

„Od 1. októbra 2017 budú všetci zamestnanci    finančne zainteresovaní na počte a hmotnosti zákaziek neukončených načas.