Skvalitnenie infraštruktúry hradu Lupča

 

Pozorní vodiči si určite všimli, že od 28. augusta 2017 pribudli pri ceste I/66,  pri Medzibrode a pri Šalkovej,  nové informačné tabule, ktoré cestujúcich navádzajú do turistického cieľa Ľupčiansky hrad.

Značenie hradu bolo doteraz zabezpečené informačnými tabuľami na prístupovej ceste hradného kopca, ktoré návštevníkov presne navigujú až na parkovisko pred hradné múry. Štátne značenie v širšom okolí bolo žiaľ nepostačujúce. Vytvárali ho tri malé smerové tabule so šípkami. Jedna priamo pod hradom a ďalšie dve pri štátnej ceste. Keďže hrad Ľupča patrí medzi najvýznamnejšie turistické lokality v regióne, boli v Železiarňach Podbrezová  a.s. prijaté opatrenia na zlepšenie jeho značenia. Hlavným cieľom bolo  zjednodušenie lokalizácie hradu pre účastníkov cestnej premávky.  So štatistík návštevnosti vyplýva, že značné percento návštevníkov hradu prichádza na toto miesto neplánovane. Vyskytli sa prípady, keď návštevníci z cesty videli pred hradnou bránou iných ľudí a autá,  a tak sa rozhodli, že skúsia, či je hrad prístupný aj pre verejnosť. Preto predpokladáme, že veľkorozmerné hnedé značky typu IS11 budú psychologicky vplývať na okoloidúcich a presvedčia ich o tom, že hrad je prístupný pre verejnosť.

Osadenie dvoch  hnedých tabúľ so siluetou hradu Ľupča, s rozmerom 2 x 1,5 metra,  bolo kvôli administratívnym predpisom pomerne náročným procesom. Ďakujem oddeleniu dopravy za vyriešenie potrebných náležitostí. Skvelú prácu odviedol aj Mgr. Radovan Rybovič pri grafickom spracovaní siluety hradu. Výsledná dopravná značka patrí medzi najkrajšie a najdetailnejšie označenia pamiatok, spracovaných týmto spôsobom.