Beh nočným Breznom

 

Prvé úspešné akcie majú za sebou členovia novovzniknutého mini bežeckého tímu
Prvé úspešné akcie majú za sebou členovia novovzniknutého mini bežeckého tímu, naši spolupracovníci, na fotografii zľava: Jana Murgašová (Erp),  Martin Vašaš (GP) a Monika Gondová (Erp).  V zmysle hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“,  absolvovali 19. augusta Beh nočným Breznom  a 9. septembra Heľpiansky kros: 2. ročník Memoriálu Štefana Bošeľu.