Chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu?

 

Máte možnosť už len do 30. septembra

Ak poistenec podá prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá ju potvrdí, bude jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Poisťovňu možno zmeniť vždy len raz ročne, a to len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak zmeníte zdravotnú poisťovňu, vašou povinnosťou je do ôsmich dní vrátiť preukaz poistenca, vrátane európskeho preukazu zdravotného poistenia, ak mu bol vydaný, a to zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa nemusíte odhlasovať, urobí to za vás nová zdravotná poisťovňa.  Vašou povinnosťou je zmenu zdravotnej poisťovne oznámiť svojmu zamestnávateľovi do 8. januára 2018.