*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Prednosť mali synovia zamestnancov

Podmienky prijímania za učňov v 40 rokoch dvadsiateho storočia

 

80 rokov organizovanej výroby

Noví učni pre Železiarne Podbrezovú,  účastinnú spoločnosť,  boli prijímaní len v auguste. Prijímacie skúšky a lekárske prehliadky prebiehali v júli. Podmienkou bolo prihlášku poslať do 4. júla a dotazníky najneskôr 8. júla.

 

Podmienky pre prijatie:

– uchádzač musel mať minimálne 15 a maximálne 17 rokov a musel byť silnej konštrukcie,

– musel mať absolvované tri triedy meštianky a výborný prospech alebo štyri triedy meštianky a dobrý prospech, prípadne mohol mať rovnocenné vzdelanie,

– predpokladom bol priaznivý výsledok lekárskej prehliadky a prijímacej skúšky,

– prednosť mali „synovia zamestnancov“ za predpokladu splnenia uvedených podmienok.

Záujemcovia o vyučenie si museli vypisovať prihlášky.
Záujemcovia o vyučenie si museli vypisovať prihlášky. Foto: archív ŽP

 

Každý žiadateľ o prijatie za učňa ihneď po obdržaní smerníc presne a pravdivo musel vyplniť všetky rubriky zaslaného dotazníka a obratom ho vrátil osobnému oddeleniu v závode. Podľa údajov uvedených v dotazníku boli vyberaní z uchádzačov vhodní adepti, ktorí boli pozývaní na prijímacie skúšky a lekársku prehliadku.

Uchádzači absolvovali aj psychotechnický test, ktorého cieľom bolo prehodnotiť kritériá na predstavivosť, kresliarske vlohy, manuálnu zručnosť, pozornosť a pracovnú presnosť.

Učitelia v tomto období dostávali odmenu 20 korún za jednu vyučovaciu hodinu, triedny učiteľ paušálny jednorazový príplatok 150 korún.

 

Záujemcovia o vyučenie si museli vypisovať prihlášky.

 

Učni prvého a druhého ročníka mali možnosť bývať v internáte. Vychovávateľmi boli zamestnancami železiarní  a ich mesačnou odmenou za prácu bolo 100 korún a byt v domove mládeže zadarmo. V učňovskej škole sa vyučovalo v slovenskom a nemeckom jazyku.

Doba učenia trvala tri roky, učni chodili do  továrne a dostávali hodinovú odmenu stanovenú vyhláškou predsedu Ústredného úradu práce v Bratislave zo dňa 20. novembra 1940. Ubytovanie v domove mládeže bolo bezplatné. Učni mali postarané aj o stravovanie a dostávali mesačnú odmenu 20 korún (I. ročník) a 50 (II. ročník).

Inak, po dobu učenia  museli rodičia alebo poručníci  „pečovať“ o stravu, byt a odev učňa.

 

Učeň z roku 1952.
Učeň z roku 1952.

 

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 14

 

Aké vzdelanie bolo podmienkou pre prijatie za učňa?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

 

Z archívu ŽP spracovala O. Kleinová